Sökning: "Filip Göransson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Filip Göransson.

 1. 1. Platsledningens påverkan att minska avvikelser i ett byggprojekt : En fallstudie i ekonomiska avvikelser och platsledningens påverkan på utfallet

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Filip Göransson; Alexander Hesselstrand; [2015]
  Nyckelord :Production costing; Deviation; Account; Leadership; Site management; Produktionskalkyl; Avvikelse; Konto; Ledarskap; Platsledning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en fallstudie där en undersökning utförs kring varför det verkliga utfallet överstiger produktionskalkylen i ett byggprojekt och hur platsledingen kan påverka utfallet.  Syftet med arbetet är att belysa vikten av en väl fungerande platsledning samt vikten av att ta fram noggranna kalkyler för att hålla budgeten i ett byggprojekt. LÄS MER

 2. 2. Larmprogram för grannar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Filip Göransson; [2013]
  Nyckelord :skype; .net; visual basic; larmprogram; databas; trex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I examensarbetet analyseras och utvecklas en alternativ process vid utlösning av larm i en bostad, där grannar uppmanas samverka med hjälp av ett larmprogram. Larmföretaget Trex, uppdragsgivaren till arbetet undrar om det är möjligt att med hjälp av Skype skapa en tjänst som liknar denna alternativa process. LÄS MER

 3. 3. Sorptionsteknik - Kylteknik -en studie i kylteknik i kommersiella lokaler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Göransson; Jonas Carlsten; [2009]
  Nyckelord :Sorptiv kyla; kylteknik;

  Sammanfattning : Titel: Sorptionsteknik – Kylteknik. – En studie i kylteknik i kommersiella lokaler Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka och utreda om sorptiv kyla är ett ekonomiskt bättre alternativ än fjärrkyla och kylmaskiner i kommersiella lokaler. Metod: Arbetet bygger till största delen på en fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Kultursponsring - Att skapa och utveckla relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hagströmer; Filip Göransson; Elinor Forsberg; [2007]
  Nyckelord :Kultursponsring; relationer; utbyte; motiv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns många olika motiv för företag att sponsra kultur men kulturinstitutioner har dåligt utvecklade erbjudandestrategier för att framhäva hur företag gagnas av samarbetet. Mellanhänder med nisch mot kultursponsring kan etableras för att marknadsföra kulturinstitutioner mot potentiella sponsorer. LÄS MER