Sökning: "Filip Granström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Granström.

  1. 1. Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Viktor Forsberg; Filip Granström; [2016]
    Nyckelord :Photogrammetry; laserscanning; mapping; tunnelling; rock engineering; Fotogrammetri; laserskanning; kartering; tunneldrivning; bergteknik;

    Sammanfattning : Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme att driva. LÄS MER