Sökning: "Filip Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Filip Gustafsson.

 1. 1. En ny typ av samhällsmedborgare? Om fostrandet av framtidens medborgare i en global värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Gustafsson; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Håll i, håll ut… men håll er borta! : Krishanteringen hos ishockeyföreningar och museer under en rådande pandemikris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Gustafsson; Sven Filip Svensson; Marcus Söderström; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Corona; Covid-19; Pandemic; Pandemic crisis; Crisis management; museum; Icehockey Clubs; Kris; Corona; Covid-19; Pandemi; Pandemikris; Krishantering; Museum; Ishockeyföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Håll i, håll ut... LÄS MER

 3. 3. Coop extra service ordering system : Application development in Node.js

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :NodeJs; JavaScript; Fullstack; programming; web development; web application;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected us in different ways and expose the weaknesses of our ecosystem. Some groups of people are more vulnerable to the virus meaning they have to follow the public health authority recommendations with extra caution. LÄS MER

 4. 4. Företagens krishantering under samhällskriser : Betydande faktorer för hanteringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Matilda Sparrenhök; [2021]
  Nyckelord :Marketing; Crisis Management; Brand Crisis; Societal Crisis; Employee focus; Marknadsföring; Krishantering; Varumärkeskris; Samhällskris; Personalfokus;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka företagens hantering av en samhällskris. Vilka faktorer är av vikt för att inte utsätta företaget för risker och utveckla samhällskrisen till en varumärkeskris? Studien utforskar hur dessa faktorer påverkar den faktiska krishanteringen under covid-19 pandemin och vilken skepnad dessa överväganden tar. LÄS MER

 5. 5. IT-styrning och Robotic Process Automation : En studie om IT-styrning och Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :John Gustafsson; Filip Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; IT-styrning; Implementering; Robotics;

  Sammanfattning : Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. LÄS MER