Sökning: "Filip Holm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Filip Holm.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER

 2. 2. The Architecture of Pilgrimage : A study on the Ziyara Bogal and charismatic authority in the Tijaniyya

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Filip Holm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pilgrimage plays an important role in many religious traditions. Indeed, one of the five pillars of Islam is the Hajj – the pilgrimage to Mecca that every Muslim is expected to perform at least once in their life. But this isn’t the only ritual of its kind present in Islam. LÄS MER

 3. 3. Sounds of Mouridism : A study on the use of music and sound in the Mouridiyya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Filip Holm; [2016]
  Nyckelord :Mouridism; Mouridiyya; Sufism; West Africa; Senegal; Music and Religion; Islam; Ritual; Khassaida; Amadou Bamba; Gender;

  Sammanfattning : The use of music in religious traditions is a complicated subject. Some say it doesn’t have any place in religion while others see it as an essential part of their spiritual life. How one defines music, and indeed religion, can differ greatly but both of these have played an enormous role in our world both historically and today. LÄS MER

 4. 4. The Puzzle of International decicion-making : An integrated comparative study on intervention

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Filip Holm; [2014]
  Nyckelord :Intervention; Sudan; Libya; Syria; Iraq; R2P; Europe;

  Sammanfattning : This is a study that aims to look at the violence occurring in Sudan and Libya in 2011. It asks the question why there was an intervention in the latter case but not the former. LÄS MER

 5. 5. Användarskapat innehåll som läsarna vill ha : en studie bland läsare av webbtidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Filip Holm; Susanne Lindberg; [2011]
  Nyckelord :UGC; User Generated Content; reader; prefer; appreciate; UGC; användarskapat innehåll; användargenererat innehåll; läsare; föredra; uppskatta;

  Sammanfattning : Användarskapat innehåll, eller UGC från engelskans User Generated Content, har med teknikens utveckling blivit allt mer populärt på webbtidningar. Det ses som en konkurrensfördel men kan även innebära risker för tidningen, inte minst kostnadsmässigt. LÄS MER