Sökning: "Filip Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Filip Jönsson.

 1. 1. Vila och rekreation i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Nygren; Filip Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidslärare; Rekreation; Vila;

  Sammanfattning : Det var intresset kring vila och rekreation på fritidshemmet som lade grunden för den föreliggande studien. Syftet med denna studie är att undersöka, ur ett fritidslärarperspektiv, vad vila och rekreation är på fritidshemmet samt hur det erbjuds för barn på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Development of concept for silent UAV propulsion

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Filip Sjöö; Ingemar Jönsson; [2018]
  Nyckelord :UAV; circulation control; propeller; boundary layer separation; noise reduction; multirotor; gränsskikt; avlösning; ljudreduktion; propeller;

  Sammanfattning : Eftersom användningen av små UAV:s (Unmanned Aerial Vehicles) fortsätter att öka, harbullret från deras framdrivningssystem blivit ett ökande problem. Denna rapport är resultatetav ett masterprojekt med målet att utveckla en framdrivningsmetod med låga bullernivåerför små UAV:s. LÄS MER

 3. 3. En oväntad samverkanspartner : Livsmedelsdistributörers uppfattningar om samverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Jönsson; Filip Kopparmalms; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pedagogernas syn på populärkulturell film

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Teddy Nilsson; Filip Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Förskola; norm; pedagog; populärkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers normer kring populärkulturell film i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Två förskollärare och en barnskötare intervjuades för att få en förståelse kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Kliniska beslutstödssystems effektivitet inom intensivvården - En granskning av användarnas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Dankiewicz; Filip Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Clinical Decision Support System; Beslutsstödsystem; Intensivvård; Användare; Effektivitet; Upplevelse; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom vården har man haft problem med att anpassa sig till de tekniska framstegen som tagits. Möjligheten att komma ikapp denna utveckling och effektivisera de befintliga IT-verktygen finns fortfarande, men då måste man förstå hur bristerna och begränsningarna uttrycker sig. LÄS MER