Sökning: "Filip Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Filip Johansson.

 1. 1. Säkerhet- och kvalitetsanalys av rulltrappor : En undersökning av trappsteg med avseende på hållfasthet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Filip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rulltrappa; SS-EN 115-1:2017; FEM; provning; standard;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Conversational Commerce : A Quantitative Study on Preferences towards AI-Fueled C-Commerce Platforms among Digital Natives in Sweden and Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Felix Jan Kröger; Filip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Conversational Commerce; E-Commerce; Chatbot; Instant Message; Voice Assistant; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : Background: E-commerce is widespread in today’s shopping routines and conversational commerce (CC) as an expansion, aims at integrating customers and businesses on a whole new level. Through the application of chatbots fueled by artificial intelligence, a more personal and individual way of remote shopping is offered. LÄS MER

 3. 3. Optimizing warehouse transportation : A simulation study of racking and slotting configurations

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Filip Johansson; Erik Engblom; [2019]
  Nyckelord :Rack layout; Slotting; Fishbone layout; ABC class-based slotting; Warehouse; Supply Chain; Ställage-layout; Sorterings-policy; Fiskbens-layout; ABC klassbaserad sortering; Lager; Värdeflödeskedja;

  Sammanfattning : Background Warehouse efficiency has gained a lot of attention in the recent years where racking layout and slotting of the SKUs are essential. The efficiency can be measured in the total traveling distance that occur in the warehouse. Two of the most central racking layout and slotting policies are the fishbone layout and ABC class-based slotting. LÄS MER

 4. 4. Automatic secret synchronisation across heterogeneous IT environments

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johan Wedin; Filip Ek Johansson; [2019]
  Nyckelord :security; secrets; secret management; system integration; cryptography; computer security; säkerhet; hemligheter; hemlighetshantering; systemintegration; kryptografi; datasäkerhet;

  Sammanfattning : Following circumstances such as mergers and acquisitions, the IT systemsassociated with the participating organisations may need to share access towardsservices and systems with eachother. Access towards systems and services is oftencontrolled using secret information such as passwords or keys. LÄS MER

 5. 5. Introskolan : Skolan för både extroverta och introverta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Patrik Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :introvert; introskolan; extrovert; skola; solvalla; kandidatexamen; sociala nivåer; förskola; lågstadie; matsal; gymnastiksal;

  Sammanfattning : Skoltomten vid Solvalla travbana ligger nära ett litet skogsområde belägen på en kulle. Tomten är relativt liten med tanke på hur mycket som ska passa in. Projektet är framtaget med ett helt programstyrt system. Programmet skapar husets form och där programmet trycker ut gör också fasaden det oberoende av underliggande etager. LÄS MER