Sökning: "Filip Kylvåg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Kylvåg.

  1. 1. Konkurrensbegränsande miljösamverkan : En analys av samverkan med miljöfrämjande ändamål och dess förhållande till artikel 101 FEUF

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Filip Kylvåg; [2018]
    Nyckelord :Konkurrensrätt; miljö; konkurrensbegränsande samverkan;

    Sammanfattning : Unionen står idag inför en rad problem inom det miljöpolitiska området. Föroreningar, utsläpp och global uppvärmning är problem som måste utredas och lösas i syfte att säkra för framtida generationers fortlevnad. Det finns inget entydigt svar på hur dessa problem bäst bör lösas. LÄS MER