Sökning: "Filip Lönnström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Lönnström.

 1. 1. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 2. 2. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; [2016]
  Nyckelord :Jay Appleton; Lancelot Capability Brown; landskapspark; miljöpsykologi; prospect and refuge;

  Sammanfattning : Lancelot Capability Brown (1716-1783) förändrade den engelska landsbygden genom att rita ett stort antal omfattande parkanläggningar. Browns landskapsparker kännetecknas av böljande gräsytor, grupperingar av träd och slingrande vattendrag. LÄS MER