Sökning: "Filip Lidman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Lidman.

  1. 1. Att vara en vara : En studie om att kommunicera sin identitet på Internet med bloggen som verktyg

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Filip Sandén; Maria Lidman; [2012]
    Nyckelord :Social media; blog; personal branding; personal brand; identity; communication; Sociala medier; blogg; personligt varumärke; personligt varumärkesbyggande; identitet; kommunikation;

    Sammanfattning : The users of social media channels are today increasing rapidly. Because of this it has become more important for individuals to be seen and stand out of the crowd. The concept of personal branding has become more widespread and is today an important factor for individuals who want to communicate their personality on the Internet. LÄS MER