Sökning: "Filip Neuwirth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Neuwirth.

 1. 1. ”Var f*n är dom?!”En kvalitativ studie om ursprunget till elevers attityder för deltagande i Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Neuwirth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier om fysisk aktivitets positiva inverkan framhålls mer och mer i samhället. Trots den ökande vetskapen om vikten av rörelse och hälsofrämjande aktiviteter finns det fortfarande en stor polarisering i ämnet Idrott och Hälsa. LÄS MER

 2. 2. "Jag är bara med om det är roligt" En systematisk litteraturstudie av elevers attityd till ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Filip Neuwirth; Victor Fantenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnet idrott och hälsa är ett ämne som majoriteten av eleverna tycker om, det finns dock en del elever som inte alls tycker om ämnet och hur det utformas. Vi vill med denna litteraturstudie ta reda på vilka faktorer det är som påverkar eleverna och deras attityd till ämnet. LÄS MER