Sökning: "Filip Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Filip Nilsson.

 1. 1. Managing reputational damage with relationship marketing : A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filip Nilsson; Andrej Matic; [2022]
  Nyckelord :Relationship marketing; Reputation; Management;

  Sammanfattning : Date: 1st of June 2022 Level: Master’s thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University  Authors: Filip Nilsson & Andrej Matic (92/08/25) (95/08/10) Title: Managing reputational damage with relationship marketing - A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair   Supervisor: Stylianos Papaioannou Keywords: Reputational damage, reputational management, reputational repair, reputational adversity, relationship marketing.  Research question: How can relationship marketing repair a company's reputation after a reputational damage incident? Purpose: The purpose of this study is to analyze and gain knowledge on the effects that reputational damage has on a company and the different internal organizational changes that occur. LÄS MER

 2. 2. Measuring possible indicators of successful academic writing among EFL teaching undergraduate students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Gustav Wibell-Kähr; Filip Nilsson Ek; [2022]
  Nyckelord :academic writing; information literacy; source criticism; reporting verbs; academic vocabulary; EFL;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate several potential indicators of successful academic writing and their connection to assignment grades as a possible path toward better teaching of academic writing at the upper secondary level in Sweden. These indicators are referencing (REF), academic vocabulary (AV), and reporting verbs (RV). LÄS MER

 3. 3. Förändrade säkerhetsrutiner för IT-ansvariga vid arbete på distans : En studie genomförd på små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Filip Boberg; Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :End user; IT-responsible; network security; pandemic; recommendations; security procedures; small and medium sized enterprises; teleworking; Distansarbete; IT-ansvarig; nätverkssäkerhet; pandemin; rekommendationer; slutanvändare; små och medelstora företag; säkerhetsrutiner;

  Sammanfattning : The global Covid-19 pandemic have led to a lot of people working remote, the number of attacks on organizations also increased with teleworking, which means that organizations need to secure their networks to telework safely. The study examines how IT managers at small and medium-sized enterprises (SMEs) communicate to their end users about new and changed threats in telework, how the IT-responsible guide end users on how to work safely in telework and what other methods have been implemented to secure teleworking. LÄS MER

 4. 4. Innovativ kostnadsberäkningsmodell för additiv tillverkning : En kvalitativ fallstudie med bidrag till utvecklingen av självkostnadsberäkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Eriksson; Filip Johansson; Jonas Nilsson-Öst; [2022]
  Nyckelord :Additiv tillverkning; 3D-printing; kostnadsberäkningsmodell;

  Sammanfattning : Actors within the manufacturing industry are constantly looking for innovative manufacturing methods to remain competitive. Additive manufacturing (AM), also referred to as 3D printing, is considered to have a good potential in the development towards industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. Samarbetet mellan kommunikatörer och journalister : En samexistens under studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johannes Dahl; Filip Nilsson; [2022]
  Nyckelord :PR; Public relations; strategisk kommunikation; kommunikation; journalistik; yrkesroll; yrkesetik; medielogik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Relationen mellan kommunikatörer och journalister har under lång tid betraktats som ett “Love-Hate relationship”. Det har gjorts mångfalden studier på detta ämne och varför det ser ut som det gör. Det som blir av intresse är att se hur denna relation ser ut inom kommuner och lokaltidningar. LÄS MER