Sökning: "Filip Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Filip Nilsson.

 1. 1. Är det väsentligt? : En analys av väsentliga fel enligt 19 § köplagen vid köp av bostadsrätt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institute for Urban Research (IUR)

  Författare :Kim Nilsson; Filip Billhäll; [2021]
  Nyckelord :Köplagen; Lös egendom; Befintligt skick;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analyzing the benefits of reading strategy instruction for reading comprehension in L2 English learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Gustav Wibell-Kähr; Filip Nilsson Ek; [2021]
  Nyckelord :Reading strategies; L2; metacognitive strategies; active reading; top-down strategies; bottom-up strategies;

  Sammanfattning : This study investigates the potential benefits of reading strategy instruction in the English classroom in an L2 learner context. We examined the effects of reading strategy instruction on reading comprehension for L2 learners and investigated howreading strategies should be taught in the context of Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan fysisk aktivitet, övervikt och episodiskt minne för vuxna över 50 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filip Larsson; Erika Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Episodic memory; physical activity; overweight; healthy aging; interaction; interaction effect; Episodiskt minne; fysisk aktivitet; övervikt; hälsosamt åldrande; interaktion; interaktionseffekt;

  Sammanfattning : I samband med åldrandet ses ofta en försämring av människors kognitiva förmågor, däribland det episodiska minnet, vilket är avgörande för vardagligt fungerande och livskvalitén för äldre. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet (FA) och övervikt har tidigare kopplats till hälsosamt åldrande och visat sig påverka graden av försämring. LÄS MER

 4. 4. Att expandera till nya marknader : En studie om högteknologiska SME:s inträdesstrategier för att lyckas internationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Persson; Filip Greus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Internationalisering; högteknologiska SME:s; inträdesstrategi; internationaliseringsprocessen; kontextspecifika resurser; partnerskap;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska högteknologiska små och medelstora företag (SME:s) arbetar med internationalisering och syftet med studien är att besvara följande forskningsfråga: Hur arbetar svenska högteknologiska SME:s för att nå nya geografiska marknader och framgångsrikt göra inträde på dessa? Valet av inträdesstrategi kan vara avgörande för SME:s som behöver internationalisera sin verksamhet för att växa och valet av strategi för att nå nya geografiska marknader kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den nya marknaden. Studien fokuserar på svenska högteknologiska SME:s, hur deras internationaliseringsstrategier sett ut samt utvärderingen av dessa. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Business Continuity Management - A case study of disaster recovery during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fredrik Tegström; Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Business continuity; Disaster recovery; BCM; Covid-19; Continuity planning; Case study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background The Company produces and sells specialised products and technical solutions worldwide through more than ten different technology-based and decentralised Business Units. While the "Business continuity management"-programme has been implemented throughout the Company for many years, many of the Business Units' "disaster recovery"-capabilities had not been tested until the Covid-19 pandemic. LÄS MER