Sökning: "Filip Norman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Norman.

 1. 1. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 2. 2. Internetröstning i Sverige : En möjlighet med blockkedjan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media;

  Författare :Filip Hellner; Samuel Norman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om blockkedjeteknik kan användas för att möjliggöra internetröstning i Sverige. Den redogör för de krav som ställs på ett sådant system, blockkedjeteknik i sig samt samlar kunskap om liknande system som redan finns implementerade i andra länder. LÄS MER