Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Digitala verktyg för förvaltning och förmedling av kommersiella fastigheter : En inblick i fastighetsbranschens digitala resa

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Olsson; Filip Schröder; [2020]
  Nyckelord :Proptech; Real Estate Digitalization; Real Estate; Management; Brokerage; Proptech; Fastighetsdigitalisering; Förvaltning; Förmedling;

  Sammanfattning : Fastighetsbranschen har länge varit en konservativ bransch med låg benägenhet till förändring. Grunden till detta är branschens stabila affärskoncept, att hyra ut kvadratmeter. Fastighetsbolag har levererat goda resultat under många år då marknaden länge präglats av en stabil ekonomisk uppgång. LÄS MER

 2. 2. Konceptstudie på elektromekanisk positionerare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :David Äse; Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hydraulik; kugghjul; utväxling; kraft; linjär rörelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Viltskadebehandling i tallungskog med Trico

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Filip Olsson; [2020]
  Nyckelord :viltskador; älgskador; skogsbruk; skogsskötsel; tall;

  Sammanfattning : Varje år förlorar svenskt skogsbruk miljonbelopp på skogsbetesskador som klövviltstammen orsakar. Det handlar främst om förlust i kvalitet, produktion och extra hjälp planteringar. Älgen är den största skadegöraren eftersom den har tall som basföda under vintern. LÄS MER

 4. 4. Elektroniskt släpvagnslås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Gyllenberg; Filip Werngren; [2020]
  Nyckelord :Mechanical engineering; Padlock; Design; Trailerlock; Rental;

  Sammanfattning : To create a more effective society for everyone by develop an unique product for society, this can be done through various steps. In this report, the projekt team has chosen to move forward with a product that is currently ineffective. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter eller omöjligheter? : Analys av hur landsbygden framställs i nationella policydokument

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Filip Olsson; Hampus Johansson; [2020]
  Nyckelord :Urbant tolkningsföreträde; diskursanalys; landsbygdsutveckling; policydokument;

  Sammanfattning : Ett urbant tolkningsföreträde är ett begrepp som tar utgångspunkt i flertalet saker. Saker som att stadens befolkning tar större del av samhällets gemensamma resurser än landsbygdens befolkning eller exempelvis att det framställs som att landsbygden anses vara mer problemfylld än staden som då kan resultera i att landsbygden i högre grad sägs behöva stöd och inte investeringar. LÄS MER