Sökning: "Filip Olsson"

Visar resultat 21 - 21 av 21 uppsatser innehållade orden Filip Olsson.

  1. 21. IVA syndromet – omvårdnadsproblem och prevention ur ett sjuksköterske perspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Filip Lundgren; Martin Olsson; [2003]
    Nyckelord :IVA syndrom; omvårdnad; omvårdnadsproblem; prevention.;

    Sammanfattning : Specialiteten intensivvård utvecklades på 1950-talet, ända sedan dess har det varit känt att vissa av patinterna utvecklar akut förvirring eller psykiska störningar som senare kom att benämnas IVA syndromet. IVA syndromet orsakas av en process som startar vid insjuknandet/olyckan och beror på ett samspel mellan en psykologisk process, kemisk påverkan och den miljöstress som uppkommer av intensivvårdsmiljön som patienten vårdas i. LÄS MER