Sökning: "Filip Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Filip Pettersson.

 1. 1. Förändring av kreditbetyg : En eventstudie om dess påverkan på aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nils Pettersson; Filip Blecher; [2020]
  Nyckelord :Kreditbetyg; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för företag noterade på Stockholmsbörsen skiljer sig från den förväntade avkastningen vid annonseringen av en förändring i företagets kreditbetyg. En eventstudie har utförts för att mäta denna avvikelseavkastning vid annonseringen av både uppgraderingar och nedgraderingar i kreditbetyg för perioden Januari år 2009 till och med November år 2019. LÄS MER

 2. 2. Does the design of CEO equity-based compensation contracts mitigate agency costs? Evidence from the U.K.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Olof Persson; Filip Pettersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Equity-based compensation; Opportunistic behaviour; Audit fees;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. Sociala medier som marknadsföringsverktyg : Ur fastighetsmäklarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Pettersson; Filip Tängerby; [2018]
  Nyckelord :Marketing; social media; word of mouth; personal branding; Marknadsföring; sociala medier; spridningsmöjligheter; personligt varumärke;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how and why realtors on the Swedish real estate market use social media marketing. In 2014, eight out of ten Swedish realtors were using social media in their profession (Mäklarvärlden 2014). LÄS MER

 4. 4. Värdering till verkligt värde på förvaltningsfastigheter – En studie om harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Filip Bolinder; Adam Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en starkt autentiserad WebRTC-prototyp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Isak Pettersson; Filip Ros; [2017]
  Nyckelord :WebRTC; Peer-to-Peer; Webbdesign; TCP IP; Action Design Research;

  Sammanfattning : Denna forskning utförs hos Tieto som hanterar IT-systemet Lifecare åt hälso- och sjukvården i ett antal regioner och län. Vårt arbete omfattar att utveckla en prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning med en implementerad stark autentisering. LÄS MER