Sökning: "Filip Rosendahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Rosendahl.

 1. 1. Hur påverkas lönsamheten i textilfiltertillverkning då olika grad av automatisering tillämpas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :manufacturing measurement; automation; manufacturing profitability; capital cost; work in process; mätning av tillverkning; automatisering; produktionslönsamhet; kapitalkostnad; produkter i arbete;

  Sammanfattning : The search for profitability in these days’ enterprises is naturally a search for cost savings. Formanufacturing enterprises is often the biggest cost founded in labour. In the search for savingsome of these costs, automated manufacturing is a common and successful solution. LÄS MER

 2. 2. Integrering av komplementärer i värdekedjan - En studie på en bilåterförsäljares värdeskapande process

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Rosendahl; Ian Emerson; Jakob Nyrenstedt; [2015]
  Nyckelord :Activity based view; Added value; Complementarity; Strategic fit och Value chain.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie har haft till syfte att undersöka hur företag kan inkorporera komplementärers aktiviteter i sin värdeskapande process och hur detta påverkar det totala skapade värdet. Studien är grundad på en kvalitativ fallstudie utförd på fallföretaget Motorcity i Svedala. LÄS MER