Sökning: "Filip Samuelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Filip Samuelsson.

 1. 1. Proletären och revolutionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Månsson; Filip Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Proletären; KPML r ; Koselleck; begreppshistoria; revolution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur konceptet revolution som begrepp utvecklades i tidningen Proletären mellan åren 1979 och 1989. Med utgångspunkt i omskrivna händelser utanför Sverige så undersöks både vilken innebörd som placeras i begreppet i dess samtid men också hur innebörden i begreppet förändras i samband med att kommunismen som en världsledande politisk praktik kollapsar i bland annat Sovjetunionen. LÄS MER

 2. 2. Derivation of neutrino fluxes in Gamma-ray bursts using the multi-shell internal shock model

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Filip Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The MIT bag-model : Glueball mass spectrum using the MIT bag-model

  Kandidat-uppsats, KTH/Teoretisk fysik; KTH/Teoretisk fysik

  Författare :Leo Lagerkvist; Filip Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies the MIT bag-model and derives important equations regarding this model. The masses of the hypothetical glueballs are determined using the MIT bag-model. Five different glueball masses are predicted and the lowest glueball mass is determined to be 0.961 GeV. LÄS MER

 4. 4. Remitteringar och minskad fattigdom : Finns det ett statistiskt signifikant samband?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Filip Rönning; Therese Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :Remitteringar; fattigdom; global utveckling;

  Sammanfattning : Samtidigt som fattigdomen runt om i världen stadigt minskar så växer sig remitteringsflödena allt större. I denna uppsats undersöks om remitteringar kan anses vara en bidragande faktor till detta. LÄS MER

 5. 5. Incitamentsprogram - En studie av ersättning till verkställande direktörer i Svenska börsbolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Isaksson; Julia Samuelsson; Josefin Örnstedt; [2009-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med denna uppsats är att utreda hur ersättningen till verkställande direktörer i börsbolag har förändrats över en tidsperiod på sju år samt klargöra om företagen ändrat sina upplysningar till följd av de ökade regleringar som uppkommit under samma period.PROBLEM: Höga bonusutbetalningar till ledande befattningshavare kan anses som kontroversiella när de sker i samband med till exempel ökad arbetslöshet. LÄS MER