Sökning: "Filip Vidén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Vidén.

 1. 1. Projekthantering hos Vattenfall Eldistribution AB jämfört med andra nätbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Kristina Darefelt; Filip Vidén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB. Syftet med arbetet var att utvärdera förbättringspotentialen i projekteringsprocessen på avdelningen för optimering, med målet att kunna ge förslag på förbättringar av processen vilket i slutändan kan leda till ett effektivare projektflöde. LÄS MER

 2. 2. Internationaliseringsstrategier : En studie om hur Uppsalamodellen och Born Globals överensstämmer med svenska små och mellanstora företags internationaliseringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sebastian Falk; Mattias Malmörn; Filip Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; utlandsetablering; expansion; internationaliseringsstrategier;

  Sammanfattning : Globalisering har idag blivit ett centralt begrepp över hela världen, med bakgrund avatt takten i handelsutbyten mellan länder har ökat dramatiskt på senare tid, i kombination med minskade handelshinder. Idag exporterar svenska företag varor och tjänster till den internationella marknaden, som motsvarar ett värde av halva Sveriges BNP. LÄS MER