Sökning: "Filippa Alsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Alsén.

  1. 1. Vidta åtgärder på en strandskyddad fastighet. Uppfyller strandskyddslagstiftningen det konstitutionella egendomsskyddet utifrån proportionalitetsprincipen?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Filippa Alsén; [2018]
    Nyckelord :Strandskydd; egendomsskydd;

    Sammanfattning : .... LÄS MER