Sökning: "Filippa Kihlbaum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Kihlbaum.

  1. 1. Leda på distans : Chefers upplevelser av påtvingat distansarbete

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Hedkvist; Filippa Kihlbaum; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På grund av den rådande Corona pandemin har många svenska organisationer låtit sina anställda arbeta på distans för att undvika smittspridning. Det kan ställa nya typer av krav på ledning och styrning för chefer. LÄS MER