Sökning: "Filippa Kugelberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filippa Kugelberg.

 1. 1. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 2. 2. Man håller sig i mitten och man håller sig stadig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Ahlkrona; Filippa Kugelberg; [2021]
  Nyckelord :Kultur; unga vuxna; bikulturell identitet; identitetsskapande; symbolisk interaktionism; liminalitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Kultur är en essentiell del i många människors liv, speciellt hos bikulturella individer för att de upplever två kulturer inom sig. Vi vill bidra med kunskap och förståelse inför bikulturell positionering och hur detta upplevs. LÄS MER