Sökning: "Filippa Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Filippa Lundberg.

 1. 1. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 2. 2. Stad i snö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Eriksson; Filippa Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Stockholmsnorm; lokaltidningar; nyhetsvärdering; massmedia; snöstorm; General Works;

  Sammanfattning : Stad i Snö är en B-uppsats författad av Johan Eriksson och Filippa Lundberg, studenter i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen har sitt ursprung i en diskussion om en Stockholmsnorm som påverkar massmediernas nyhetsvärdering och om det urval av nyheter de gör påverkar hur stort utrymme som Stockholm får i massmedier. LÄS MER

 3. 3. Motiv till hållbarhetsinitiativ och dess relation till ekonomistyrning –en studie av utsläppsreducerande hållbarhetsarbete inom transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Ida Lönnfält; [2016-06-21]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; ekonomistyrning; CSR; implementering; adoptionsmotiv;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie syftar i bred mening till att öka kunskapen om hur ekonomistyrning utformas och används för implementering av hållbarhetsinitiativ. Mer specifikt syftar studien till att skapa en bättre förståelse för hur ekonomistyrning för implementering av hållbarhetsinitiativ utvecklas i praktiken och varför den tar denna utveckling. LÄS MER