Sökning: "Filippa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Filippa Nilsson.

 1. 1. "Jag är rädd varje dag!" : En litteraturstudie om hur kvinnor erfar livet efter färdigbehandlad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Nilsson; Filippa du Rietz; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bröstcancer; erfarenheter; färdigbehandlad; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 8000 kvinnor per år. Idag överlever 80% av de som drabbas, tack vare tidig upptäckt och utvecklad behandling. När kvinnorna är färdigbehandlade upplever de ofta fatigue, oro och rädsla för återfall samt en förändrad kroppsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Frihet från reglering – En etnografisk studie om Free Party-rörelsens lockelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Subculture; Symbolic Capital; Free Party; Rave; Sarah Thornton; Cultural Sociology; Cultural Criminology; Jeffrey C. Alexander; Beverly Skeggs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite its association with violence, drugs and crime the Free Party-movement is increasing in popularity. The purpose of this essay is to examine what attracts women and men to these types of arrangements. Through ethnography and interviews this study examines the subculture of the Free Party-movement and its essence of freedom. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Design of Bridges on High-Speed Railway Lines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Felicia Nilsson; Filippa Dahl; [2019]
  Nyckelord :High-speed railway bridges; bridge-train resonance; structural dynamics; modal dynamics; time stepping; soil-structure interaction; finite element method; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, high-speed railway has been on the upswing in the public debate, as Swedish authorities have affirmed the plans of a high-speed corridor connecting Stockholm, Gothenburg and Malm¨o. The track speed limit is not fully determined, but will be in the range of 250-320 km/h. LÄS MER

 4. 4. “Att skapa relationer i förskolan är a och o” : en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Filippa Persson; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; omsorg; pedagogik; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv : - En kvalitativ studie ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ninnie Hellberg; Filippa Nielsen; Michelle Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Economic impact; employees; health; health promotion; leadership; learning; well-being; workplace; workplace learning; Anställda; arbetsplats; ekonomisk inverkan; hälsa; hälsofrämjande; ledarskap; lärande; lärande på arbetsplatsen; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskapet på arbetsplatsen ses som en av de viktigaste faktorerna för att reducera ohälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Det finns också forskning som visar hur ledarskapskvalitén påverkar arbetsklimatet samt medarbetarnas hälsa och arbetsnöjdhet på arbetsplatsen. LÄS MER