Sökning: "Filippa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Filippa Nilsson.

 1. 1. Frihet från reglering – En etnografisk studie om Free Party-rörelsens lockelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Subculture; Symbolic Capital; Free Party; Rave; Sarah Thornton; Cultural Sociology; Cultural Criminology; Jeffrey C. Alexander; Beverly Skeggs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite its association with violence, drugs and crime the Free Party-movement is increasing in popularity. The purpose of this essay is to examine what attracts women and men to these types of arrangements. Through ethnography and interviews this study examines the subculture of the Free Party-movement and its essence of freedom. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Design of Bridges on High-Speed Railway Lines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Felicia Nilsson; Filippa Dahl; [2019]
  Nyckelord :High-speed railway bridges; bridge-train resonance; structural dynamics; modal dynamics; time stepping; soil-structure interaction; finite element method; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, high-speed railway has been on the upswing in the public debate, as Swedish authorities have affirmed the plans of a high-speed corridor connecting Stockholm, Gothenburg and Malm¨o. The track speed limit is not fully determined, but will be in the range of 250-320 km/h. LÄS MER

 3. 3. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv : - En kvalitativ studie ur ett ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ninnie Hellberg; Filippa Nielsen; Michelle Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Economic impact; employees; health; health promotion; leadership; learning; well-being; workplace; workplace learning; Anställda; arbetsplats; ekonomisk inverkan; hälsa; hälsofrämjande; ledarskap; lärande; lärande på arbetsplatsen; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskapet på arbetsplatsen ses som en av de viktigaste faktorerna för att reducera ohälsa och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. Det finns också forskning som visar hur ledarskapskvalitén påverkar arbetsklimatet samt medarbetarnas hälsa och arbetsnöjdhet på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. JAG HAR INTE GÅTT I DERAS SKOR : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlott Mähler; Filippa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :caring relationship; dependency care; experiences; literature study; nurses; substance abuse disorder; beroendeproblematik; beroendevård; erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterskor; vårdande relation;

  Sammanfattning : Background: Patients with a substance abuse disorder can experience that caregivers lack knowledge and understanding about how the disorder affects their life and health. The patients’ sufferings are not only caused by the disorder but also the physical, psychological and social aspects that might be a reason for, or a result of the substance abuse disorder. LÄS MER

 5. 5. Påverkas greppstyrkan av menstruationscykeln? : - En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Hanna Nilsson; Katrin Eriksson; Filippa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Menstruationscykel; p-piller; handgrip; greppstyrka;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Kvinnor är underrepresenterade i studier gällande sport och träning. En av anledningarna till det, skulle kunna vara att menstruationscykeln anses vara ett stort hinder till varför kvinnor inte har undersökts. LÄS MER