Sökning: "Filippa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Filippa Nilsson.

 1. 1. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Chowdhury; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). LÄS MER

 2. 2. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefers komplexa arbetsförhållanden : en kvalitativ studie om en pressad nyckelposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Evelyn Nilsson; Filippa Müntzing; [2021]
  Nyckelord :middle managers; work pressure; work support; “invisible” work; handle work pressure; mellanchefer; arbetspress; arbetsstöd; “osynligt” arbete; hantera arbetspress;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera mellanchefers upplevelse kring press i sin arbetsroll- från såväl ledning som medarbetare. Studien besvarar två frågeställningar; (1) Hur upplever mellanchefer den press som ställs på dem från ledning samt medarbetare? (2) Hur kan mellanchefer hantera den upplevda pressen från ledning samt medarbetare? Den kvalitativa studiens syfte har besvarats genom sex semistrukturerade intervjuer med mellanchefer från olika branscher samt olika städer inom Sveriges gränser. LÄS MER

 4. 4. Arbete hemifrån under en pågående pandemi : En kvalitativ studie av yrkesarbetandes upplevelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Filippa Mautner; Sofia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :psykologi; balans mellan arbetsliv och privatliv; gränslöst arbete; Covid-19; Work-Life Balance; arbete hemifrån;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka yrkesarbetandes upplevelser av det ökade arbetet hemifrån under Covid-19, samt dess påverkan på balans mellan arbetsliv och privatliv. Studien var av kvalitativ ansats där datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Jag är rädd varje dag!" : En litteraturstudie om hur kvinnor erfar livet efter färdigbehandlad bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellen Nilsson; Filippa du Rietz; [2020]
  Nyckelord :Blogg; bröstcancer; erfarenheter; färdigbehandlad; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 8000 kvinnor per år. Idag överlever 80% av de som drabbas, tack vare tidig upptäckt och utvecklad behandling. När kvinnorna är färdigbehandlade upplever de ofta fatigue, oro och rädsla för återfall samt en förändrad kroppsuppfattning. LÄS MER