Sökning: "Filippa Sjöstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filippa Sjöstrand.

 1. 1. A study of structural organisational transformation through the lens of an institutional logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Love Josefsson; Filippa Sjöstrand; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational transformation; Institutional logics; Translation; Coexisting logics; Change process; Official authority; State owned company;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. The role of social media when internationalising: A multiple case study of Swedish SMEs within the fashion industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise von Braun; Filippa Sjöstrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Internationalisation; small and medium-sized enterprises SMEs ; fashion industry; social media;

  Sammanfattning : .... LÄS MER