Sökning: "Filippa Ståhlnacke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filippa Ståhlnacke.

 1. 1. Gränsöverskridande resultatutjämning - En undersökning av moderbolagets beviskrav vid koncernavdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Ståhlnacke; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; koncernavdrag; holmen; memira; slutlig förlust; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Marks & Spencer-domen slog EU-domstolen fast att det strider mot etableringsfriheten att inte tillåta gränsöverskridande förlustavdrag när förlusterna inte kan utnyttjas i det utländska dotterbolagets hemviststat, det vill säga när förlusterna är så kallade slutliga. Nyligen lämnade EU-domstolen förhandsavgöranden i de två svenska målen Holmen och Memira där Marks & Spencer-principen bekräftas. LÄS MER

 2. 2. "Vad fan får jag för pengarna?" – En granskning av bestämmelserna om rättelse på eget initiativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Ståhlnacke; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skattebrott; skattetillägg; självrättelse; självrättelser; rättelse på eget initativ; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A correction on ones own initiative, so called ”own-initiative corrections” means that an individual submit changes to previously submitted information to the Swedish Tax Agency. These corrections mean that the individual will avoid both tax penalties and being charged of taxation fraud. LÄS MER