Sökning: "Filippinerna"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Filippinerna.

 1. 1. How Women’s Economic Empowerment program affects financial literacy : A qualitative study from the Philippines

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Wide; Alice Wide Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Microfinance; Empowerment; Gender; Financial Literacy;

  Sammanfattning : Women’s empowerment and gender equality contribute to the achievement of a sustainable world according to United Nations and Agenda 2030. Previous research highlights the impact of microfinance program on women’s empowerment. Through a lack in previous research, the aim of this report emerged. LÄS MER

 2. 2. Vulkanisk inverkan på klimatet och atmosfärcirkulationen : en litteraturstudie som jämför vulkanism på låg respektive hög latitud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fanni Végvári; [2019]
  Nyckelord :vulkanutbrott; aerosoler; låg hög latitud; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Vulkanisk aktivitet har sedan längre observerats ha en stor påverkan på klimatet. Svavelaerosoler från utbrott bildar molntäcken som kan sprida sig runt globen och hindrar en del solstrålar från att nå markytan. Till följd av detta sker en temperaturminskning av marknära luft under det område som molnet täcker. LÄS MER

 3. 3. How can Beema Bamboo Plantations Benefit Islands and Farmers in the Philippines? : A study in Manila, Marinduque and Romblon, the Philippines

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Faraj; Saad Shihab; [2019]
  Nyckelord :Vulnerability; Bambusa balcooa; Beema bamboo; Philippines; MFS; Marinduque; Environment; Bamboo; Sårbarhet; Bambusa balcooa; Beema bamboo; Filippinera; MFS; Miljö; Bambu;

  Sammanfattning : This study was conducted as a bachelor thesis at KTH Royal Institute of Technology in the spring of 2019. The study was carried out as a Minor Field Study (MFS) funded by the Swedish agency SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). LÄS MER

 4. 4. Åtgärder på vems bekostnad? - En studie kring att förstå kriget mot droger i Filippinerna utifrån ett mänskligt säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Filippinerna; president Duterte; kriget mot droger; mänsklig säkerhet; personlig säkerhet; politisk säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to understand president Duterte’s ’war on drugs’ through human security theory. In order to achieve an analytical framework for human security, two of its subcategories have been used as a theoretical entrance: personal and political security. LÄS MER

 5. 5. Två spanska kulturmöten : Spanjorers möte med azteker och ursprungsbefolkningar på Filippinerna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hazzel Hesslind; [2018]
  Nyckelord :Cultural encounter; Aztec; Philippines;

  Sammanfattning : In this essay you will witness two different cultural exchanges that the Spaniards experienced in the 16th century, on one hand with the Aztec people from Mexico, and on the other hand with multiple peoples from the Philippines. The purpose of this essay is to find out how the Spaniards responded to facing these cultures for the very first time, and also to explore what the differences between these two exchanges were, and to find out why one led to the slaughter of so many human beings, and the other one did not. LÄS MER