Sökning: "Film Sound Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Film Sound Analysis.

 1. 1. Ljudbilders Mättnad i Film : Hur tjocka och tunna ljudbilder byggs upp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Richard Fortea; Nils Vennberg; [2020]
  Nyckelord :Soundtrack; Soundscape; Dense Clarity-Clear Density; Sound Design; Mixing; Film Sound; Film Sound Analysis; Ljudbild; Dense Clarity-Clear Density; Ljuddesign; Mixning; Filmljud; Filmljudsanalys;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker ljudbilder i film och vad som påverkar ljudbildens mättnad. Med stort fokus på Walter Murchs Dense Clarity, Clear Density (2005) bryter vi ner uppbyggnaden av en ljudbild för att få bättre förståelse kring detta. LÄS MER

 2. 2. Blood, Sperm, and Tears in Extreme Cinema : A phenomenological study in hegemonic masculinity through Gaspar Noé's Love from a psychoanalytical perspective

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Zara Luna Hjelm; [2020]
  Nyckelord :Love; Gaspar Noé; psychoanalysis; Brecht; homunculus; film analysis; gender; hegemonic masculinity; sexuality; body horror;

  Sammanfattning : This thesis will analyze how masculinity is depicted in the French-Argentinean director Gaspar Noé’s movie Love (2015), and how it is orientating and disorientating through an intersectional lens. In his films, the filmmaker often uses haptic images and sound traversing to interrogate the existence and to express a clear and abject visuality to expose the flesh. LÄS MER

 3. 3. Vad kommer hända Bambi? En visuell analys om förväntningar i reklamfilmen Bambi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Henrik Lehmann; [2020]
  Nyckelord :commercials; storytelling; narrative; film; form; visual analysis; marketing;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag använder sig av narrativ och form i reklamfilmer för att forma en publiks förväntningar och marknadsföra en produkt, med hjälp av frågeställningen “På vilka sätt kan förväntningar för en viss publik skapas genom narrativ och form samt förkunskap och genre i reklamfilmen Bambi (2001), och hur använder sig Sony detta för att sälja en produkt?”. Materialet, en film som gör reklam för spelkonsolen Playstation 2, analyseras genom en visuell analys, kombinerat med en film- samt narrativ analys. LÄS MER

 4. 4. Kan vi få göra en film istället? : En läromedelsanalys om det vidgade textbegreppets förekomst i läromedel för svenskundervisningen i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Evelina Nyström; [2020]
  Nyckelord :läromedel; multimodal; vidgat textbegrepp; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The current syllabus in the Swedish subject describes the expanded text concept where written text is to be combined with, for example, sound and images. The purpose of this study is to show the extent to which the expanded text concept is expressed in teaching material for Swedish teaching in year 6. LÄS MER

 5. 5. Är det verkligen skillnad? - Trovärdighet i miljöreklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Adam Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Greenwashing; Grön Marknadsföring; Kritisk Retorikanalys; Trovärdighet i Reklam; Burkes Pentad; Filmtekniska Komponenter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur trovärdighet i reklam skapas genom vilka val som görs när det kommer till narratologiska och filmtekniska komponenter. Genom en kritisk retorikanalys med stöd av narratologi och filmteknisk teori, granskas reklamfilmen ​Gunde Svan och sjungande grenar som drivmedelsbolaget Preem gav ut hösten 2019. LÄS MER