Sökning: "Film- och teatervetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Film- och teatervetenskap.

 1. 1. Ockuperad film - Kurosawas filmproduktion under de amerikanska ockupationsåren, 1945-52

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Henrik Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Kurosawa; Akira; Stray Dog; Japansk filmhistoria; Drunken Angel; Cinema and Theater theory and history; One Wonderful Sunday; Men Who Tread on the Tiger s Tail; No Regrets for Our Youth; Japansk historia 1945-52; Film- och teatervetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den amerikanska ockupationen påverkade den japanska filmen i allmänhet, och Akira Kurosawas (1910-1998) produktion under denna tidsperiod i synnerhet. För att uppnå detta skisserar jag en översiktlig och lättillgänglig bild av den japanska filmhistorien, från dess tidigaste skede fram till 1952, vilken jag hoppas kan fungera som en historisk fond. LÄS MER

 2. 2. Elvis: Aloha from Hawaii - underhållning eller propaganda?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jon Henriksson; [2007]
  Nyckelord :Cinema and Theater theory and history; Marty; Pasetta; Elvis; Presley; stjärnstudier; kulturpolitik; media event; filmteori; dokumentärfilmsteori; Film- och teatervetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras den amerikanska redigeringen av Elvis Presleys satellitsända tv-konsert ?Aloha from Hawaii? (Marty Pasetta, 1973) stilistiskt och kontextuellt. Syftet är att utreda huruvida sändningen enbart hade underhållningsmässiga motiv eller om man även kan se den som amerikansk, kulturimperialistisk propaganda. LÄS MER

 3. 3. FÖRSTÅ KOMPLEX FILM CINELITERACY, PLAY TIME OCH BRITTISKA FILMINSTITUTETS FEMSTEGSMETOD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Josefin Anjou; [2007]
  Nyckelord :Film- och teatervetenskap; Cinema and Theater theory and history; Brittiska Filminstitutet; mediepedagogik; skolfilm; Play Time; Cineliteracy; Jacques; Tati; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om cineliteracy; att öka sin kompetens att tillgodogöra sig rörliga bilder. Jag undersöker huruvida brittiska filminstitutets femstegsmetod är en fungerande modell för att stimulera elevernas lärandeprocess av komplex film. Som exempel använder jag mig av Jacques Tatis film Play Time.. LÄS MER

 4. 4. Kvinnan, mannen och drogerna i filmen: en kvalitativ diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michaela Giselsson; [2007]
  Nyckelord :missbruk; film; genus; Gender studies; Genusvetenskap; Cinema and Theater theory and history; Film- och teatervetenskap; Sociology; Sociologi; Social Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to identify how the drug user is portrayed in motion pictures. My main questions are: How is the drug use described? How is the male and female drug user depicted? How may the movies contribute to the construction, reproduction and change of gender? The method I use in my research is a qualitative, selective discourse- analysis of a number of movies prominently portraying drug use. LÄS MER

 5. 5. "Det jag gör, det är jag" - Om könens olika utbildning på teaterhögskolan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Teaterhögskolan i Malmö

  Författare :Cecilia Wernesten; [2005]
  Nyckelord :teater; teaterundervisning; skådespelarkonst; genus; Cinema and Theater theory and history; Film- och teatervetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi hör ofta att vi har kommit långt i jämställdhetsfrågan i Sverige och på många punkter har vi det också. Men på andra kan man tro att vi fortfarande lever kvar i 1800-talet. Ett exempel är de svenska teaterscenerna. LÄS MER