Sökning: "Filmanalys uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Filmanalys uppsats.

 1. 1. Något man behöver acceptera : - En analys och diskussion av utbildningsfilmer om mobbning och deras användning i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Nilsson Alsterbåge; [2021]
  Nyckelord :Mobbning; filmanalys; samhällskunskap; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : I inledningen till denna uppsats understryks det att mobbning är ett ofta förekommande problem ute i samhället och på våra skolor. Därför är det inte heller otänkbart att fenomenet skildras i filmer som skall lära grundskolelever om mobbning och på så sätt förebygga det. LÄS MER

 2. 2. Feminism som handelsvara : Semiotisk filmanalys av Libresse reklamfilm wombstories

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Veronica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; femwashing; kommodifierad feminism; Libresse; menstruation; mens; reklam; reklamfilm; reklamkampanj; Visuell Kommunikation; visuell retorik; woke; #wombstories;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur Libresse har använt sig av det retoriska tilltalet för att nå ut och påverka sin avsedda målgrupp i reklamkampanjen #wombstories. En semiotisk filmanalys har genomförts där resultatet har analyserats utifrån teorier om kommodifierad feminism, wokeness och femvertising. LÄS MER

 3. 3. Ett Fönster Till 80-talet – En visuell analys av nostalgi i serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hedvig Jahre; [2020]
  Nyckelord :nostalgi; anakronism; tonårsgenre; highschoolfilm; 80-tal; visuell analys; filmteori; mise-en-scene; nostalgia; anachronism; teen genre; high school movie; 80s; visual analysis; film theory;

  Sammanfattning : Vår samtid genomgår stora förändring i allt från digitalisering till klimatpåverkan och ett resultat av detta är vår längtan efter att få uppleva och ta del av innehåll som påminner oss om en svunnen tid. Nostalgiska inslag finns i många delar av vårt samhälle och denna uppsats undersöker hur ett tidigare decennium representeras i en samtida medieprodukt och bidrar till en nostalgisk upplevelse. LÄS MER

 4. 4. A STAR IS (RE)BORN : Representation av könsroller i filmserien A Star Is Born

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Evelina Östlund; [2020]
  Nyckelord :A Star Is Born; representation; feministisk filmteori; genusteori; könsroller; normer; kön; genus; kultur; filmanalys; Hollywood.;

  Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en filmanalys och represenationsstudie av de fyra filmatiseringarna av A Star Is Born. Historien i filmserien fångar den helomfattande glamouren och romantiken av showbusiness, spänningen i när någon verkligen tror på dig, lyckan att hyllas som stjärna, fallgroparna när berömmet tar slut och den komplexa manliga och kvinnliga dynamiken i processen. LÄS MER

 5. 5. Feeling blue? : En multimodal filmanalys av det färgade ljusets berättarfunktioner i filmen Suspiria

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elina Lundström; [2020]
  Nyckelord :Ljussättning; färgsättning; sociosemiotik; skräckfilm; filmproduktion; giallo; berättarfunktioner; Suspiria;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar den färgade ljussättningens funktion som berättande gestaltningsform, och om dessa berättarfunktioner går att kategorisera på samma sätt som berättarfunktioner för ljud och musik. Metoden är en heuristisk fallstudie där en filmanalys genomförs, och det valda fallet för analys är Dario Argentos film Suspiria från 1977. LÄS MER