Sökning: "Filmanalys uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Filmanalys uppsats.

 1. 1. Utomjordingarna invaderar! : En filmanalys av “det första mötet” Independence Day och Arrival utifrån ett postkolonialt perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elna Nissen; [2023]
  Nyckelord :Filmanalys; Science Fiction; Representationsteori; The Other; Postkolonialism; ljussättning; kamerarörelser; vinklar; bildutsnitt; opera; tonåring; kultur; affisch; reklamfilm; klassisk musik; qr-kod;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur de filmtekniska greppen ljus/färgsättning och kameraarbete används för att skildra Science fiction- tropen “det första mötet” mellan utomjording och människa i filmerna Arrival och Independence Day. Uppsatsen undersöker även hur utomjordingarna i filmerna används som representationer för det representationsteoretiska begreppet Den andre. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en man som förförde människans sinne : En kvalitativ studie av symboler från Disneyfilmer och den psykologiska påverkan det frambringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Bunkhamnung; Emma Olsson; [2023]
  Nyckelord :Disneyfilmer; Walt Disney; Walt Disney Pictures; religion; kristendom; kristna symboler; jungiansk symbolteori; filmanalys; symbolanalys;

  Sammanfattning : Finns det ett religiöst anspråk i Disneyfilmer? Är det kristna symboler åskådaren bevittnar, är de återkommande samt vad har dessa för inverkan på det psykologiska hos människan och vilken inverkan Disney har på omvärlden? Utifrån ett jungianskt perspektiv tar denna uppsatsen ansats i att förstå hur symboler gör anspråk på det psykologiska hos en människa och vad dessa symboler kan innebära. Baserat på symbollexikon och andra källor har en symbolanalytisk analys utförts genom att identifiera symboler och vilka betydelser symbolerna innefattar. LÄS MER

 3. 3. Giftiga män på farliga platser : En kvalitativ studie om toxisk maskulinitet i skräckfilmserien Saw

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Simone Hansson Forsman; [2022]
  Nyckelord :filmanalys; närläsning; Saw; genusvetenskap; hegemoni; skräckfilm; könsroll; toxisk maskulinitet; norm; mansroll; tortyrporr;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur ett extremt uttryck för hegemonisk maskulinitet påverkar olika rollfigurer och deras beslutsfattande i filmen Saw II. Filmen har analyserats utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv med fokus på maskulinitetsstudier. LÄS MER

 4. 4. I do fear confusion and accidents : En kvalitativ studie av Yorgos Lanthimos filmer utifrån auteurteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Auteurteori; Yorgos Lanthimos; Kinetta; Dogtooth; Alper; The Lobster; The Killing of a Sacred Deer; The Favourite; filmanalys; auteur; regissör; absurdism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att göra en närläsning och undersöka Yorgos Lanthimos sex långfilmer; Kinetta, Dogtooth, Alps, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer och The Favourite. Jag har analyserat dessa filmer utifrån auteurteorin där jag utgått från Jason M. Silvermans (2011) begreppsapparat. LÄS MER

 5. 5. Sexobjekt, förebild eller båda? : En komparativ semiotisk analys av den kvinnliga huvudkaraktären i två Spider-man filmer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Stereotypes; Norms; Gender Roles; Ideal; Representation; Film Analysis; Spider-Man; Stereotyper; Normer; Könsroller; Ideal; Genus; Representation; Filmanalys; Spider-man;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i två Spider-man filmer framställs och om det finns några skillnader utifrån ett könsstereotypiskt perspektiv. Frågeställningen som har undersökts är: Hur skiljer sig framställningen av den kvinnliga huvudkaraktären i Spider-man från Spider-man: Far from home, utifrån ett könsstereotypiskt perspektiv? För att ta reda på detta har en komparativ semiotisk analys gjorts på fyra scener från vardera film där olika tecken analyserats utifrån konnotation och denotation. LÄS MER