Sökning: "Filmanalys uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Filmanalys uppsats.

 1. 1. Giftiga män på farliga platser : En kvalitativ studie om toxisk maskulinitet i skräckfilmserien Saw

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Simone Hansson Forsman; [2022]
  Nyckelord :filmanalys; närläsning; Saw; genusvetenskap; hegemoni; skräckfilm; könsroll; toxisk maskulinitet; norm; mansroll; tortyrporr;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur ett extremt uttryck för hegemonisk maskulinitet påverkar olika rollfigurer och deras beslutsfattande i filmen Saw II. Filmen har analyserats utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv med fokus på maskulinitetsstudier. LÄS MER

 2. 2. I do fear confusion and accidents : En kvalitativ studie av Yorgos Lanthimos filmer utifrån auteurteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Isabella Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Auteurteori; Yorgos Lanthimos; Kinetta; Dogtooth; Alper; The Lobster; The Killing of a Sacred Deer; The Favourite; filmanalys; auteur; regissör; absurdism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att göra en närläsning och undersöka Yorgos Lanthimos sex långfilmer; Kinetta, Dogtooth, Alps, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer och The Favourite. Jag har analyserat dessa filmer utifrån auteurteorin där jag utgått från Jason M. Silvermans (2011) begreppsapparat. LÄS MER

 3. 3. Sexobjekt, förebild eller båda? : En komparativ semiotisk analys av den kvinnliga huvudkaraktären i två Spider-man filmer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elin Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Stereotypes; Norms; Gender Roles; Ideal; Representation; Film Analysis; Spider-Man; Stereotyper; Normer; Könsroller; Ideal; Genus; Representation; Filmanalys; Spider-man;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i två Spider-man filmer framställs och om det finns några skillnader utifrån ett könsstereotypiskt perspektiv. Frågeställningen som har undersökts är: Hur skiljer sig framställningen av den kvinnliga huvudkaraktären i Spider-man från Spider-man: Far from home, utifrån ett könsstereotypiskt perspektiv? För att ta reda på detta har en komparativ semiotisk analys gjorts på fyra scener från vardera film där olika tecken analyserats utifrån konnotation och denotation. LÄS MER

 4. 4. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton : En kulturanalytisk studie av betydelser, meningssammanhang och representationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jenny Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Kultur; media; identitetsprocesser; representationer;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras kortfilmen Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton (1975) utifrån hur olika betydelser konstrueras och gestaltas i filmen i samband med hur dessa gestaltningar tolkas och upplevs av publik. Den intersektion som föreligger inom spänningsfältet mellan kulturprodukt och filmpublik utgör en central del av uppsatsens intresseområde; vilket är varför de två sinsemellan olika materialkategorierna, dels filmen som kulturell artefakt, dels betraktares upplevelser, undersöks i samverkan. LÄS MER

 5. 5. Något man behöver acceptera : - En analys och diskussion av utbildningsfilmer om mobbning och deras användning i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Nilsson Alsterbåge; [2021]
  Nyckelord :Mobbning; filmanalys; samhällskunskap; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : I inledningen till denna uppsats understryks det att mobbning är ett ofta förekommande problem ute i samhället och på våra skolor. Därför är det inte heller otänkbart att fenomenet skildras i filmer som skall lära grundskolelever om mobbning och på så sätt förebygga det. LÄS MER