Sökning: "Filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Filmanalys.

 1. 1. Varumärkesidentifikation i reklamfilm : En filmanalys om miljö och scenografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emilie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Annonsering; reklam; semiotisk; varumärkesstrategi; marknadsföring; värderingar.;

  Sammanfattning : Fler företag etablerar sig på marknaden där de erbjuder liknande produkter och tjänster.För att skapa ett mervärde till kund kan reklamskapare i marknadskommunikationvisualisera detta i form av attityder. Uppsatsen syftar till att undersöka användandet avmiljöer och scenografi i reklamfilm för att stärka varumärkesidentifikation. LÄS MER

 2. 2. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga superhjältar i en maskulin värld : En jämförelse av tre kvinnliga superhjältar på film och i tv-serier mellan 1974 - 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Milosavljevic; Philip Wernersson; [2021]
  Nyckelord :female superheroes; superheroes; film analysis; gender; objectification.; kvinnligasuperhjältar; superhjältar; filmanalys; genus; objektifiering;

  Sammanfattning : In this essay, we examine how three female superheroes in movies are portrayed and how that role has changed over time. We have chosen to examine Wonder woman, Supergirl and Black widow. The time period exanimated was a period between 1974 and 2020. The time period was chosen by availability to material from real feature movies and TV series. LÄS MER

 4. 4. Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Natalia Daneri; Ebba Andersson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; content analysis; gender norms; gender stereotypes; film analysis; Sex and the City.; Feminism; innehållsanalys; könsnormer; könsstereotyper; filmanalys; Sex and the City.;

  Sammanfattning : Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Maid for the Movies - En studie av tre Jeanne d’Arc-filmer ur ett historiekulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Grandi; [2021]
  Nyckelord :Jeanne d Arc; Joan of Arc; Historiebruk; Historiekultur; Genus; Historic Film; Filmanalys; Carl Th. Dreyer; Luc Besson; Victor Fleming; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och jämför tre filmer från 1900-talet om Jeanne d'Arc ur ett historiekulturellt perspektiv. Filmerna ifråga är Carl Th. Deyers "La passion de Jeanne d'Arc" (1928), Victor Flemings "Joan of Arc" (1948) och Luc Bessons "The Messenger: the Story of Joan of Arc"(1999). LÄS MER