Sökning: "Filmanvändning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Filmanvändning.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Filmer i engelskundervisningen i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Danielsson; Anna Gyllhamn; [2017]
  Nyckelord :Filmanvändning; engelskundervisning; film; multimodalitet; engelska som främmande språk;

  Sammanfattning : The spring of 2017, we conducted a study in a few classes in the grades 1-3 withthe specific aim to explore how teachers’ use the medium of film in the classroomin order to teach English as a second language, and how the use of moviespotentially influences the pupils’ learning. The data collection methods used in the study were five semi-structuredinterviews, which were conducted over the telephone; and in connection withthese interviews participating teachers were also asked to hand out and collect aquestionnaire to the total of 75 pupils in the grades 1-3 that they collectivelytaught. LÄS MER

 3. 3. Películas como fuente para aprender cultura. Un análisis sobre los saludos en el espacio privado y público en Ocho apellidos vascos.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linda García Birgmark; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Filmer; kulturella företeelser; moderna språk; stereotyper; tolkningar;

  Sammanfattning : Kultur och språk hänger intimt ihop. I denna uppsats analyseras och diskuteras kulturella företeelser i form av hälsningar som sker på offentliga och privata platser i den spanska komedifilmen Ocho apellidos vascos (2014). LÄS MER

 4. 4. Film som verktyg i förskolan : En studie kring hur förskollärare inramar och diskuterar barns handlingar genom filmanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ann-Cathrine Bornholm; Miriam Schönqvist; [2014]
  Nyckelord :Social miljö; film; handlingar; korrigering; inramning; förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur barns handlingar i förskolans sociala miljö inramas, filmas och diskuteras av förskollärare genom filmdokumentation samt på vilket sätt barnen är delaktiga i användningen av film. Frågeställningarna i studien är: Hur inramas och diskuteras barns handlingar av förskollärare i användning av film som dokumentation? På vilket sätt är barnen delaktiga i att använda film? Studien är baserad på några förskollärares upplevelser av fenomenet i fråga och är en kvalitativ studie där personliga intervjuer har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Hollywood som historielärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Andreas Jönsson; Camilla Lawitz; [2008]
  Nyckelord :Key words: autenticity; historical conciousness; critical approach; historical movie; use of film in educational purposes.; Nyckelord: autenticitet; filmanvändning i skolan; historiemedvetande; historisk spelfilm; kritiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : I det här arbetet vill vi ta reda på hur historiska spelfilmer förhåller sig till historiemedvetande. Det vi främst fokuserar på är hur högstadieelever relaterar till historisk spelfilm och hur deras historiemedvetande påverkas av den audiovisuella historieförmedlingen i skolan, i avsikt att framställa en matris för hur undervisning med hjälp av film ska ske. LÄS MER