Sökning: "Filmform"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Filmform.

 1. 1. Från kasematt till allmänhet : En studie i filmarkivens arkivförmedling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Oskar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :ABM; arkivvetenskap; arkivförmedling; filmarkiv; Svenska Filminstitutet; Stiftelsen Filmform The Art Film Video Archive ; filmarv; ALM; archival science; archival intermediation; film archives; The Swedish Film Institute; Filmform; film heritage; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to map and explore how Swedish film archives work with archival intermediation and archival access activities, wherein the contemporary and transitional nature of film and film archives – from analogue to digital milieus – is considered. The intention is to deepen the knowledge concerning how these processes affect film archives as institutions of memory and film heritage, as well as the role of the film archivist, and different understandings of film as an archival material. LÄS MER

 2. 2. En studie i hur målade illustrationer och tredimensionella miljöer uppfattas relativt i olika medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Frida Elander; [2013]
  Nyckelord :Remediering; Tove Jansson; 3D-modellering; grafik;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar om det utifrån två omslagsillustrationer från Tove Janssons böcker om mumintrollen går att skapa en tredimensionell spelmiljö som behåller omslagens stil och atmosfär. Rotat i begreppet remediering som myntades av Bolter och Grusin undersöks också om det är någon skillnad i hur de tredimensionella miljöerna uppfattas i jämförelse med omslagen och beroende på om de visas på ett stort medium som en PC, eller ett litet som smartphone. LÄS MER