Sökning: "Filmrecension"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Filmrecension.

 1. 1. År 2016 – Ett paradigmäventyr : En kvalitativ studie om förändringar i språk, framställning och värden inom svensk filmkritik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Viktor Jerner; Daniel Turfors; [2017]
  Nyckelord :Culture journalism; culture; journalism; field theory; aesthetic paradigm; journalistic paradigm; film reviews; cricitism; Kulturjournalistik; kultur; journalistik; fältteori; estetiskt paradigm; journalistiskt paradigm; filmrecension; kritik;

  Sammanfattning : The state of cultural journalism has been a subject of discussion within journalism research for a long period of time. The core of the discussion is that cultural journalism differs from journalism in many ways, which creates friction. LÄS MER

 2. 2. Filmkritik - En genre på fall?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Gustav Tranback; [2013]
  Nyckelord :Filmkritik; Filmvetenskap; Filmrecension; Journalistik; Journalistikvetenskap;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer filmkritikens utveckling undersökas. Till grund för arbetet ligger en hypotes om att det under de senaste 60-åren har skett en förenkling av filmkritiken. Syftet är att undersöka ifall det går att hitta belägg för tidigare nämnda hypotes och i så fall hur filmkritiken förändrats. LÄS MER