Sökning: "Filmtourism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Filmtourism.

 1. 1. Platsens roll i filmen : En flerfallsstudie om destinationsvarumärken inom filmturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jessica Hedström; Sara Rydhard; [2019]
  Nyckelord :Filmtourism; filmtourists; destination brands; storyline; storytelling; commercialisation; image; place identity; Filmturism; filmturister; destinationsvarumärken; storyline; storytellning; kommersialisering; image; platsidentitet;

  Sammanfattning : Syfte och Forskningsfråga Följande flerfallsstudie behandlar relationen mellan fenomenet filmturism och destinationsvarumärken. Utifrån fenomenet ställer studien frågan vilka förutsättningar film skapar för uppbyggnad av destinationsvarumärken. LÄS MER

 2. 2. Turism i filmens värld : En fallstudie rörande tv-serien "Morden i Midsomers" potential som turismprodukt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Christian Tyrfelt; [2011]
  Nyckelord :Post-tourism; filmtourism; England; TV-series; Midsomer murders; Post-turism; filmturism; England; tv-serier; Morden i Midsomer;

  Sammanfattning : This essay notice film and TV-series as a resource, which can be utililized by the tourism industry. To be more concrete, the aim of this essay is to examine if and how the Television series “Midsomer murders” can be utilized as a tourism product. LÄS MER