Sökning: "Filmvetenskap metod"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Filmvetenskap metod.

 1. 1. Sjukt kul med kärlek : Psykisk och fysisk sjukdom i 2010-talets romantiska komedier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Holm; [2019]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Genre; Romantisk komedi; Sjukdom.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Psykisk och fysisk sjukdom är ett tema som under 2010-talet har dykt upp i ett flertal romantiska komedier. Studien utgår från denna motsägelsefulla förteelse. LÄS MER

 2. 2. Co-design i postproduktion inom film – hur fungerar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Eneskär; [2018]
  Nyckelord :filmproduktion; postproduktion; reklamfilm; filmvetenskap; co-design; participatory design; film production; post-production; commercials; film studies;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av en fallstudie hos två filmproduktionsbolag, King Edward och Cinematik hur co-design som metod hade kunnat användas inom postproduktionsprocessen av reklamfilm. Med en teoretisk djupdykning i filmproduktionens fyra processer; förproduktion, produktion, postproduktion, distribution och metoden co-design har det legat som grund för undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

  Författare :Julia Oxborn; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER

 4. 4. ”You don’t win friends with salad!” - Representation av vegetarianer och veganer i amerikansk TV och film

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Johannes Nilsson; [2016]
  Nyckelord :representation; veganism; vegetarianism; film; tv; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker representation av veganism och vegetarianism i amerikanska filmer och TV-serier, samt hur gestaltningen ser ut ur ett genusperspektiv och hur köttnormativet syns. Studien fungerar som en överblickande kvalitativ kulturstudie över det valda ämnet. LÄS MER

 5. 5. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
  Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER