Sökning: "Filmvetenskap metod"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden Filmvetenskap metod.

  1. 11. En Method Actors metod - Robert De Niros tillvägagångssätt med rollerna

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

    Författare :Jerry Malmström; [2007]
    Nyckelord :Godfather; Taxi Driver; Method Acting; Konstantin; Stanislavskij; Lee; Strasberg; Stella; Adler; Robert; De Niro; Marlon; Brando; Goodfellas; Skådespeleri; Scorsese; Martin; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Uppsatsen analyserar inledningsvis vad Method Acting innebär. Den ryske regissören och skådespelaren Konstantin Stanislavskij utarbetade i början på förra seklet ett system vars uppgift var att utforma ett skådespeleri som bröt mot normen av, vad han tyckte var, orealistiskt spel. LÄS MER