Sökning: "Filmvetenskap metod"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden Filmvetenskap metod.

 1. 6. Han var ett jävla svin som hatade kvinnor : En komparativ analys av kvinnosynen i Män som hatar kvinnor och The girl with the Dragon tattoo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Elin Axelsson; [2014]
  Nyckelord :Filmvetenskap; könsroller; feminism; maktrelationer;

  Sammanfattning : In this essay I’ve chosen to do a comparative analysis of the two films Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009) and The girl with a Dragon tattoo (David Fincher, 2011) based on feministic theories. I have done this with the intent of comparing the two versions way of viewing the woman. LÄS MER

 2. 7. Där vilda saker är : en didaktisk metod för att formulera upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Kristin Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Filmanalys; fenomenologisk analys; didaktisk metod; Where the wild things are;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur man kan bearbeta och formulera upplevelser av en film med hjälp av figural analys. Denna analys har jag hittat i filmvetenskapens fält. Syftet är att med hjälp av denna vidga filmens möjligheter som verktyg i skolan. LÄS MER

 3. 8. Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hanna Flodin; [2008]
  Nyckelord :Peter; Birro; Agneta; Fagerström-Olsson; förste zigenaren i rymden; romer; representation; stereotyper; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. LÄS MER

 4. 9. Manusförfattande - Nutid och dåtid, Hollywood som drivkraft - I det moderna dramat "syns" inte manusförfattaren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hampus Schildfat; [2007]
  Nyckelord :History; Filmvetenskap; Cinema theory and history; Auteur; Historia; Film; Manusförfattare; Manusförfattande; Manus; Hollywood; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures; History and Archaeology; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för manusförfattarnas uppkomst och utveckling, medgångar och motgångar, dels med hjälp av teori men personliga erfarenheter i Hollywood, intervjuer och samtal med manusförfattare och andra filmskapare spelar också en väsentlig roll. Uppsatsen innehåller huvudsakligen en teoretisk och praktisk analys av manusförfattarnas tillvaro, analysmetoden används som en referensram i övriga delar av uppsatsen. LÄS MER

 5. 10. Spelmusik : Musikens funktioner i tre datorspelsserier

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Loke Carlsson; [2007]
  Nyckelord :datorspelsmusik; spelmusik; filmmusik; datorspel; Total War; Baldur s Gate; The Elder Scrolls; Morrowind; Oblivion;

  Sammanfattning : Loke Carlsson: Spelmusik – Musikens funktioner i tre datorspelsserier Denna uppsats handlar om datorspelsmusik och syftet är att ta reda på vilka funktioner denna musik har i datorspel. Först presenteras ett antal teorier om filmvetenskap. LÄS MER