Sökning: "Filosofi vad är sanning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Filosofi vad är sanning.

 1. 1. Strategi för en vinnande vardag : Svenska elittränares syn på periodisering och planering av taktik inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stahl; Axel Wittsell; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; taktik; periodisering. tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens roll inom periodiseringen. Frågeställning 1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 2. LÄS MER

 2. 2. Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Klasson; David Gill; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; management; Reklam.; Post-postmodernism; Kommersialism; Autenticitet; Consumer Culture Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. LÄS MER

 3. 3. Realism - en intern angelägenhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Helena Lundberg; [2005]
  Nyckelord :Antirealism; Metafysisk realism; Intern realism; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Det verkar vara naturligt för oss människor att i metafysisk mening ha realistiska uppfattningar om världen. Våra vardagliga intuitioner säger oss att ting som exempelvis stolar och bord existerar, och att de gör det oberoende av oss och vad vi tänker, tror och tycker om det. LÄS MER