Sökning: "FinTech"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet FinTech.

 1. 1. As smoooth as it gets: En kvalitativ studie om svenska betaltjänsten Klarnas användning av strategisk kommunikation på Instagram för att marknadsföra kreditbetalning till unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Niklas Kjellander; Kevin Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Klarna; BNPL; Instagram; Marknadsföring; Generation z; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, financial technology (fintech) companies implement marketing strategies targeting young and financially inexperienced adults to increase their habits of consumption using credit. Among the services provided by these companies, the concept Buy-Now-Pay-Later (BNPL) is the one that stands out within the context of marketing. LÄS MER

 2. 2. Betaltjänster i Sverige : En kvalitativ studie om hur svenska FinTech- företags utveckling förhåller sig till traditionella banker och marknaden för betaltjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Bengu Erdal; Karolina Kadluczka; [2022]
  Nyckelord :FinTech; traditionella banker; digitalisering; finansiell stabilitet; finansiell system; framgångsfaktorer; utmaningar; relation;

  Sammanfattning : There is a shift in the way financial services are provided in relation to alternative payment methods, with FinTech being a significant factor in this trend. This trend continues to grow in popularity, which is why FinTech has become such an important part of the payments market. LÄS MER

 3. 3. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 4. 4. Behavioral Patterns of Sweden ́s Millennials in Their Investment Activities for Fintech Product Development : An Empirical Study of Millennial Consumers in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Asmik Arakelian; Kira Zhukova; [2022]
  Nyckelord :Fintech; Personal Investing; Personal Savings; Behavioural Research; Product Development; Fintech; Personlig Investering; Personligt Sparande; Beteendeforskning; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the development of technologies, as well as the introduction of new regulations, the banking sector is facing increasing competition from Fintech startups and companies. This weakens the monopoly of banks on financial services, which can now be provided by various kinds of companies. LÄS MER

 5. 5. 5G and The Industry : A Case of the Nigerian Financial Technology Sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Chukwunedum Nnamaka Elueze; Chibuzor Ugwunna Obasi; [2022]
  Nyckelord :5G; FinTech; Nigeria; Ecosystem;

  Sammanfattning : As globalisation and digitalisation continue to grow, cellular networks have become a mainstay in actualising digital communication, connectivity, access to digital media, and the exploitation of information technologies. 5G, the fifth-generation cellular network, has been anticipated by many to address the communications needs of virtually all sectors of the global economy and is expected to drive completely new services, particularly productisation, within niche markets. LÄS MER