Sökning: "FinTech"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet FinTech.

 1. 1. The Silicon Valley darling suits up; The role of anchoring control practices in an entrepreneurial Fintech company expanding in a regulated market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jessica Sköldin; Vendela Eckerfält; [2021]
  Nyckelord :MAS; Anchoring control practices; Accounting; MCS; Financial institute;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand why challenges related to Management Accounting Systems arise for the accounting department when an entrepreneurial Fintech company expands in a regulated market. To address the issue, a single case study was conducted which builds on previous research within the field of management accounting (cf. LÄS MER

 2. 2. Marketplace lending - A study of the relationship between alternative lenders and commercial banks

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anna Lindell; Cajsa Sernelin; [2020]
  Nyckelord :Marketplace Lending; FinTech; Consumer Credit; FAS 166 167; P2P lending;

  Sammanfattning : Using a conceptual framework developed by Tang (2019), this paper examines whether Marketplace lending platforms operate as substitutes or complements to bank lending in terms of borrower credit quality and loan size. Employing data on 85,660 loans funded by LendingClub from 2009-2012, we investigate the relative difference in U.S. LÄS MER

 3. 3. Kunden har alltid rätt? : Hur arbetet och styrningen av tjänsteinnovation ser ut hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Breidmer; Peter Skarlöv; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Service Innovation; Innovation Management; FinTech; Major Banks; Sweden.; Innovation; Tjänsteinnovation; Innovationsstyrning; FinTech; Storbanker; Sverige.;

  Sammanfattning : Studiens syfte avser att öka kunskapen kring tjänsteinnovation hos svenska FinTechbolag och storbanker samt att ta reda på hur de olika typerna av bolag arbetar med att styra denna typ av innovation. Vidare är syftet att identifiera samt förklara likheter och skillnader som existerar kring arbete och styrning av tjänsteinnovation hos FinTech-bolag och storbanker i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Det interorganisatoriska lärandet i coopetition mellan banker och fintechbolag : Hur lärandet går till i en relation som genomsyras av både samarbete och konkurrens.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Annie Dämbäck; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Interorganizational learning; Coopetition; Absorptivelearning capacity; Fintech companies; Banks; Power; Interorganizational dependence; Digitization; Finance; Interorganisatoriskt lärande; Coopetition; Absorberande inlärningskapacitet; Fintechbolag; Bank; Makt; Beroende; Digitalisering; Finansmarknaden;

  Sammanfattning : Introduktion Digitaliseringen har lett till att flera nya aktörer trätt in på finansmarknaden och kundbehov har ändrats. Bankerna har därför behövt genomgå förändringar för att klara sig på marknaden. Detta har de gjort genom att bland annat ha ingått samarbeten med fintechbolag. LÄS MER

 5. 5. Modelling default probabilities: The classical vs. machine learning approach

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Jovanovic; Paul Singh; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; gradient boosting; pd-modelling; CatBoost; Random Forest; Logistic Regression; Maskininlärning; gradient boosting; fallissemangmodellering; CatBoost; Random Forest; Logistisk Regression;

  Sammanfattning : Fintech companies that offer Buy Now, Pay Later products are heavily dependent on accurate default probability models. This is since the fintech companies bear the risk of customers not fulfilling their obligations. LÄS MER