Sökning: "Final stage"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade orden Final stage.

 1. 1. Return policies for online clothing retailers - A study of the return policy leniency and the importance of return policies to retailers and consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marios Melachroinos; Morteza Yahyaei Bavil; [2020-06-15]
  Nyckelord :Product returns; reverse logistics; return management; customer loyalty; retention;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. UX Design of Augmented Reality House Configurator : Mobile AR Application and Web Administration Interface Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Skarin; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design; Augmented Reality; Interface Design; User Experience; Usability; House Configurator; User Centered Design;

  Sammanfattning : Many of us find it difficult to make big decisions, building ahouse is one of them. It is perhaps the biggest investment andproject that one takes on. LÄS MER

 3. 3. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 4. 4. Coronavirus public sentiment analysis with BERT deep learning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jintao Ling; [2020]
  Nyckelord :coronavirus; deep learning; sentiment analysis; token embedding; social media;

  Sammanfattning : Microblog has become a central platform where people express their thoughts and opinions toward public events in China. With the sudden outbreak of coronavirus, the posts related to coronavirus are usually followed by a burst immediately in microblog volume, which provides a great opportunity to explore public sentiment about the events. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsdispositionsplan : Förslag på APD-plan vid ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanny Vega; Katarina Ruus; [2020]
  Nyckelord :APD-plan; construction logistics; segment; just-in-time; communication; reconstruction; plaza;

  Sammanfattning : For many years, an intense debate has been going on in Sweden about the fact that construction costs are too high. A contributing reason for increased construction costs is believed to be due to inefficient production from most parties who add no value to the final production. LÄS MER