Sökning: "Finan Tesfai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Finan Tesfai.

  1. 1. Barnfattigdom : En kvalitativ studie om hur fem aktörer inom den ideella sektorn i Stockholm uppfattar och arbetar mot barnfattigdom

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Finan Tesfai; Michael Åkerholm; [2013]
    Nyckelord :Child poverty; Poor children; Economic vulnerability; Social exclusion; Prevention; Problems; Barnfattigdom; Fattiga barn; Ekonomisk utsatthet; Social utsatthet; Förebyggande arbete; Problem;

    Sammanfattning : Salonen (2012a) skriver att Sverige är ett av världens rikaste länder där välståndet har ökat. I samma veva som välståndet har ökat har även klyftorna mellan rika och fattiga ökat och därmed har siffran gällande barnfattigdom stigit (Salonen 2012a). LÄS MER