Sökning: "Financial Analyst"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Financial Analyst.

 1. 1. The Impact of Financial Analysts on Earnings Management : Empirical evidence from Swedish listed companies

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tim Roth; Nicholas Morgan; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Accrual-based earnings management; analyst coverage; analysts forecast; discretionary accruals; earnings management; real activities; real earnings management.; Resultatmanipulering; analytikerbevakning; analytikerestimat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla investeringar : Incitament till urvalsprocessen vid komponering av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alexander Sörensson; Mikael Toresten; [2020]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Sustainable funds; Incentives; Socially Responsible Investments SRI ; hållbara fonder; incitament;

  Sammanfattning : En global trend inom finansbranschen har varit ett ökat intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar från både privata investerare som vid fondbolagens komponering av fonder. I Sverige sparar majoriteten av befolkningen i fonder och en markant tillväxt bland hållbara fonder har skett. LÄS MER

 3. 3. Direkta och indirekta effekter av noter : För aktörer på en aktiemarknad

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jimmy Huang; Tim Larsson; [2020]
  Nyckelord :Accounting notes; forecast precision; stock liquidity; stock volatility; financial analysts; equity market; context; amount of information; Noter; prognosprecision; aktielikviditet; aktievolatilitet; finansiella analytiker; aktiemarknad; kontext; informationsmängd;

  Sammanfattning : Abstract Title: Direct and indirect effect of notes – for actors in a stock market Background: Notes make up a significant part of the company´s annual report, but does this information have any major impact? On one side, notes should lead to less information asymmetry, which positively affects the stock market and financial analysts forecasting precision as well as this relationship depends on different contexts. The question is also asked if all information presented in the notes is too extensive, which creates information overload for financial analysts. LÄS MER

 4. 4. Accuracy of Analysts' Earnings Estimates

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Nilsson; Philip Svensson; [2019-07-05]
  Nyckelord :Financial Forecasting; Analyst Accuracy; Consensus Estimates;

  Sammanfattning : This thesis investigates consensus and individual analyst firm accuracy in forecasts of earnings per share (EPS) for U.S. stocks in 2009–2018. Moreover, we investigate if the analysts’ forecasting predictiveness is affected by the size of the company which is observed. LÄS MER

 5. 5. Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Blomqvist; Gustaf Bonde; Patrik Lundin; [2019]
  Nyckelord :Leasing; Informationsanvändning vid kreditbedömning; Brunswiks lens model; Factorial survey approach; 5C-modellen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16. Seminariedatum: 5 juni 2019 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER