Sökning: "Financial Disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Financial Disclosure.

 1. 1. Taking Climate into Account - Carbon Management Tools for Investment Decisions and Progress Tracking at an Energy Company

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Rebecca Ahlin; Anna Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Carbon accounting; carbon disclosure; carbon management; carbon management tools; environmental change management; internal carbon price; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Climate change is becoming a more urgent issue, where global agreements and regulations are putting pressure on companies to calculate and disclose their greenhouse gas emissions to combat the problem. Other driving forces of carbon disclosure for companies include social, economic, and financial pressure, as well as firm specific internal factors. LÄS MER

 2. 2. Drivers of Institutional ESG Investing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lars Sjöbom; [2023]
  Nyckelord :ESG; ESG investments; Financial Institutions; Banks; Institutional investors; Sustainability; EU Taxonomy; ESG; ESG investeringar; Finansiella institutioner; Banker; Institutionella investerare; Hållbarhet; EU taxonomi;

  Sammanfattning : This study analyzes the factors that influence environmental, social, and governance (ESG) investments in the Nordic region from the perspectives of institutional investors. The study aims to understand key drivers of ESG investments for institutional investors. LÄS MER

 3. 3. Mandated Short Selling Transparency and its Impact : An empirical analysis on significant short selling disclosures and their impact on Swedish small cap securities between 2017 - 2022

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Florin; William Jonnerberg; Rasmus Strandberg; [2023]
  Nyckelord :short selling disclosures; ESMA;

  Sammanfattning : In this paper, the impact of significant short selling disclosures (> 0.5%) on returns and trading activity is studied. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER

 5. 5. TCFD - ett nytt sätt att klimatredovisa. : En studie av nordiska bolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Gustavsson; Freja Schött; [2022]
  Nyckelord :External reporting; Environmental disclosure; Climate reporting; TCFD; Climate-related risks; Climate-related opportunities; Nordic; Content analysis; Compliance Index; Legitimacy theory; Company characteristics.; Extern rapportering; Hållbarhetsredovisning; Klimatredovisning; TCFD; Norden; Klimatrelaterade risker; Klimatrelaterade möjligheter; Innehållsanalys; Efterföljandeindex; Legitimitetsteorin; Bolagsspecifika egenskaper.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Freja Schött och Annie Gustavsson Handledare: Natalia Semenova                       Examinator: Anna Stafsudd Titel: TCFD – ett nytt sätt att klimatredovisa. En studie av nordiska bolag Bakgrund: Redovisning av risker och möjligheter som klimatförändringar medför har fått allt större betydelse för intressenter i deras riskbedömning. LÄS MER