Sökning: "Financial Due Diligence"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Financial Due Diligence.

 1. 1. M&A during a pandemic – Alterations of processes A case study on a Swedish strategic serial acquirer in the tech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vanja Amin; Anton vom Hofe; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A; process alterations; Covid-19; external shocks; asymmetric information;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Fastighetspaketering : Det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erik Boos; Ludwig Wahlqvist; Daniel Maman; [2021]
  Nyckelord :Packaging of real estate; transaction process; due diligence; asymmetric information; transaction costs and information problems.; Fastighetspaketering; transaktionsprocessen; due diligence; asymmetrisk information; transaktionskostnader och informationsproblemet;

  Sammanfattning : Det populära förfarandet fastighetspaketering som idag är branschnorm, innebär att det ägande bolaget överlåts och utseendet på transaktionsprocessen förändras. Förändringen innebär en utökad undersökningsprocess, i form av en Due Diligence. LÄS MER

 3. 3. Värdepapperisering i ljuset av den senaste finanskrisen : en komparativ analys av den EU-rättsliga regleringen i förhållande till amerikansk rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Petronella Jouchims Håkansson; [2021]
  Nyckelord :securitisation; Special Purpose Vehicle; Capital requirements; Dodd Frank Act; värdepapperisering; kapitaltäckning; värdepapperiseringsförordningen; BRRD; Basel; SPV; kapitalbuffert;

  Sammanfattning : Den europeiska marknaden för värdepapperisering punkterades av den senaste finanskrisen och har fortfarande inte återhämtat sig trots att ett decennium har passerat. För att få igång marknaden igen har EU tagit fram den nya värdepapperiseringsförordningen som gäller sedan årsskiftet 2019/2020. LÄS MER

 4. 4. Due diligence vid företagsförvärv : En kvalitativ studie ur företrädare för advokat- och revisionsbyråers perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Kaltrina Berisha; Kaltrina Xhemajli; [2021]
  Nyckelord :Company acquisitions; due diligence; information asymmetry; target company; auditing and law firms.; Företagsförvärv; Företagsbesiktning; informationsasymmetri; målföretag; revisions- och advokatbyråer.;

  Sammanfattning : Introduction Due diligence or “företagsbesiktning” as it is called in Swedish is an approach to collect and review information about a company's characteristics and risks prior to negotiation and decision on a significant business transaction regarding the acquisition object. A due diligence is often carried out in connection with company transfers and in most cases buyers or sellers hire a law firm or auditing firm for the implementation. LÄS MER

 5. 5. Framework for Project Due Diligence of Solar Photovoltaic Installations : Technical and Economical Assessment from a Lender’s Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALBA FORNS ALBUIXECH; WILLIAM WISEMAN; [2021]
  Nyckelord :Renewable Energy; Solar Photovoltaics; Due Diligence; Simulation tools; Förnybar Energi; solceller; due diligence; simuleringsverktyg;

  Sammanfattning : Climate change is no longer a problem of the future. Climate change is global, rapid, and intensifying. A reality. LÄS MER