Sökning: "Financial Mergers"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Financial Mergers.

 1. 1. The Profitability of Swedish M&A Deals: Does Acquisition Yield Abnormal Returns to Shareholders?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Dufwa; Jesper Edman; [2018-07-04]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Corporate Control; Value Creation; Shareholder Wealth; Financial Mergers; Real Estate; Payment Method; Market Timing; Abnormal Return;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Factors Determining Wealth Creation from Divestitures in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karim Stiti; [2018]
  Nyckelord :Divestiture; refocusing hypothesis; size effect; ROA; ROE; Equity Ratio; Financial Distress; Optimal Portfolio Management;

  Sammanfattning : Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Terminated Bids in Mergers & Acquisitions - A study on the effect of terminated bids’ buy-and-hold abnormal returns in a short- and long-term perspective on the European market 1990-2015

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; [2018]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Terminated bids; Buy-and-Hold Abnormal Return; Short-Term; Long-Term; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the target firm’s abnormal returns in two aspects; short-term and long-term after a bid gets terminated for different categorizations and payment methods. The approach is the buy-and hold abnormal returns presented by Barber & Lyon (1997). LÄS MER

 4. 4. Livet efter sammanslagningen : En fallstudie om arbetssituationen efter bildandet av affärsområdet Stena Components

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Carneros; Lovisa Wetterholm; [2018]
  Nyckelord :Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership; change process; Merger; post-merger; organizational change; change management; leadership och change process;

  Sammanfattning : Problematisering: Ungefär 70 procent av sammanslagningar och uppköp som genomförs runt om i världen lyckas inte nå sina uppsatta mål. Tidigare forskning har uppvisat en rad olika anledningar till detta, där förändringsarbetet har påvisats vara avgörande för tiden efter att sammanslagningen har ägt rum. LÄS MER

 5. 5. Due Diligence in Cross-Border M&As : Top Management Team's human capital affecting the speed of due diligence process

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Matti Salakka; Jürgen Sabernik; [2018]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; Due Diligence; Speed; Cross-border; Human Capital; Top Management Team;

  Sammanfattning : Master Thesis in Business Administration Title:           Due Diligence in Cross-border M&As - Top management team´s human capital affecting speed of due diligence process Authors:       Jürgen Sabernik and Matti Salakka Tutor:          Tommaso Minola, Ph.D. LÄS MER