Sökning: "Financial Sponsors"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Financial Sponsors.

 1. 1. Comparing Apples to Peers: Studying the Importance of Industry Affiliation for Private Company Discounts in Europe

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Måns Arvidsson; Linus Hogbäck; [2022]
  Nyckelord :Private company discount; Private company transactions; M A;

  Sammanfattning : Private company transactions have been found to be, on average, valued lower than comparable public transactions, giving rise to what is often in the literature called a Private Company Discount (PCD). Building on previous literature, this study extends our understanding of how the occurrence of a PCD might differ between different industries, and what firm characteristics that could explain such cross-sectional heterogeneity. LÄS MER

 2. 2. Heterogeneity as a Performance Driver: An Empirical Analysis of Syndicated Buyouts in the Nordics

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Nils Keller; Marvin Paul Pflug; [2022]
  Nyckelord :Private Equity; Buyouts; Syndication; Heterogeneity; Performance Measurement;

  Sammanfattning : This study examines the impact of heterogeneity among private equity syndicate members on the investment performance. It draws on a unique and hand-collected set of data on 125 syndicated buyouts in the Nordics exited between 1998 and 2021. We find that the effect of heterogeneity on deal-level returns is not one-sided. LÄS MER

 3. 3. Idrottare och sociala medier : En kvalitativ studie om hur manliga och kvinnliga idrottare använder sina sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Casper käll; [2022]
  Nyckelord :Idrottare; sociala medier; Instagram; genus; personligt varumärke; sponsring;

  Sammanfattning : Today, an elite athlete cannot only focus on their sport, it has become impossible to ignore social media completely. As these platforms generate so many opportunities for the athletes to strengthen the financial conditions as well as the personal brand. LÄS MER

 4. 4. Sponsringens betydelse för ideella fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Richard Cederqvist; Rickard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sponsorship; Non-profit association; CSR; Marketing;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of why companies choose to sponsor non-profit football clubs in Sweden. The goal is that the increased understanding leads to non-profit football clubs being able to make themselves more attractive to sponsors. LÄS MER

 5. 5. Sponsring inom Formel 1 : en kvantitativ studie om kongruens och varumärkespersonlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Sandgren; Emma Thiel; Rebecka Karlsson; [2022]
  Nyckelord :congruence; brand personality; sponsorship; Formula 1; motorsport; kongruens; varumärkespersonlighet; sponsring; Formel 1; motorsport;

  Sammanfattning : Studien undersökte sponsring, som har kommit att bli ett uppmärksammat marknadsföringsverktyg och forskningsfält. Specifikt har studien fokuserat på motorsport och ligan Formel 1, som är den snabbast växande sporten sett till antal följare. LÄS MER