Sökning: "Financial Sponsors"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Financial Sponsors.

 1. 1. A Study of Buyout-, Venture Capital-, and Non-backed IPOs and the Actual Efficiency of Debt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Lundgren Månsson; Ofelia Aspemyr; [2020]
  Nyckelord :Private equity; buyout; venture capital; initial public offerings; capital structure; long-term IPO performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A Study of Buyout-, Venture Capital-, and Non-backed IPOs and the Actual Efficiency of Debt Course: NEKH02, Economics: Bachelor Essay - Ekonomie kandidatprogrammet, 15 credits Authors: Ofelia Aspemyr & Rebecka Lundgren Månsson Advisor: Jens Forssbaeck Keywords: Private equity, buyout, venture capital, financial sponsors, initial public offerings, capital structure, long-term IPO performance Purpose: The principal purpose of this paper is to examine whether there exist any differences in long-term performance between buyout-, venture capital-, and non-backed IPOs. This paper discusses if the different issuers could theoretically have any impact on long-term IPO performance. LÄS MER

 2. 2. LBO Determinants & The Financial Crisis: Evidence from Nordic Public to Private Transactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Arjun Iyer; [2020]
  Nyckelord :Financial Sponsors; Leveraged Buyouts; Private Equity; Financial Characteristics; Global Financial Crisis;

  Sammanfattning : The determinants of leveraged buyouts (LBOs) have received a lot of attention in past research after the 1980s LBO boom and mid-2000s takeover wave. This thesis aims to examine the effect of the Great Financial Crisis on the explanatory power of LBO determinants, using 62 Nordic public-to-private transactions from the last two decades. LÄS MER

 3. 3. Hur idrottsföreningar bedriver verksamheter ekonomiskt : En kvalitativ intervjustudie med åtta idrottsföreningar i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Berggren; Amanda Chienh; [2020]
  Nyckelord :Sports; Non-Profit Sportsorganisations; Financial Management; Sport; Ideella Idrottsföreningar; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Ekonomin har blivit viktigare för idrottsföreningar där omsättningen ökar samtidigt som samhället och förbund ställer högre krav på föreningarna än tidigare. Idrottsföreningar är i grunden ideella verksamheter, men precis som företag behöver de generera intäkter för att fortleva. LÄS MER

 4. 4. Spacquisitions: Route to market and long-term performance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Amanda Johansson; Sara Engström; [2020]
  Nyckelord :SPAC; Special purpose acquisition company; Going public; Route to market; JOBS Act;

  Sammanfattning : Special purpose acquisition companies (SPACs) have experienced a recent surge in interest and coverage from the finance community. At the same time, researchers state that the topic is vastly understudied compared to the attention it is generating. LÄS MER

 5. 5. Sponsring av damidrott – Ett öppet mål? : En kvalitativ studie om sponsringskonsulters syn på sponsring av damidrott och dess marknadsfördelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Eriksson; Johanna Hammerfeldt; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; women’s sports; market advantage; CSR; Sponsring; damidrott; marknadsfördel; CS;

  Sammanfattning : Det finns stora skillnader i hur ekonomiska resurser fördelas i dam- och herridrotten, trots att fördelningen mellan antalet utövare är mer jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Sponsring är en stor och betydande del av de ekonomiska resurserna för idrottsverksamheter, likväl går de största sponsringsinsatserna till herridrotten. LÄS MER