Sökning: "Financial crises"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden Financial crises.

 1. 1. Between control and care : UNHCR and the use of biometrics

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Smit; [2020]
  Nyckelord :biometrics; refugee management; cash transfer programmes; humanitarian innovation; accountability; experimentation; public-private partnerships; UNHCR;

  Sammanfattning : In recent years, humanitarian organisations increasingly embraced biometric technologies to respond to refugee crises. Therefore, this thesis studied the features and effects of the United Nations High Commissioner for Refugees’ (UNHCR) biometric cash transfer programme in Jordan. LÄS MER

 2. 2. Can pairs trading be used during a financial crisis?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Axel Eurenius Larsson; Vincent Karlberg Hauge; [2020]
  Nyckelord :Pairs trading; Cointegration; Stationarity; Market neutrality; Financial crises; Statistical arbitrage.;

  Sammanfattning : In this paper, it is investigated whether pairs trading is a suitable trading strategy during a financial crisis. It is written in the subject of financial statistics and aims to particularly focus on the statistical aspects of the strategy. LÄS MER

 3. 3. Ekonomer kontra ingenjörer på aktiemarknaden : en studie med fokus på riskpreferenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Barnard; Linnéa Hörberg; [2020]
  Nyckelord :Stock market; Stock market participation; Portfolio diversification; Economists; Financial literacy; Financial crisis; Engineers; Risk preference.; Aktiemarknad; Aktiemarknadsdeltagande; Diversifiering; Ekonomer; Finansiell förmåga; Finanskris; Ingenjörer; Riskpreferens.;

  Sammanfattning : År 2007 – 2008 var Finanskrisen i full kraft vilket forcerade många individer till att träda ut från aktiemarknaden. Ett hårdare finansiellt klimat och en mer komplex produktmarknad har resulterat i att alla individer inte kunnat parera marknadens hastiga förändringar och därmed invänta en framtida marknadsåterhämtning. LÄS MER

 4. 4. Ger IFRS 9 bättre beslutsunderlag? : En dokumentstudie ur en investerares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oskar Lysér; Viktor Sylvén; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; ECL-model; ICL-model; Financial instruments; Accounts receivable; Qualitative characteristics; Accounting; IFRS 9; IAS 39; ECL-modellen; ICL-modellen; Finansiella instrument; Kundfordringar; Kvalitativa egenskaper; Redovisning;

  Sammanfattning : IFRS 9 är en ny standard som avser att förbättra redovisningen av finansiella instrument. Detta grundade sig i finanskrisen 2008 då föregångaren IAS 39 fick motstå kritik för att redovisa kreditförluster för sent. LÄS MER

 5. 5. Småföretags möte med covid-19 : En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Johansson; Louise Åberg; [2020]
  Nyckelord :Strategy in company; strategy changes; strategy changes in crisis; covid- 19; corona; turbulence; strategi i företag; strategiförändring; strategiförändring vid kris; covid-19; corona; turbulens;

  Sammanfattning : Titel: Småföretags möte med covid-19 - En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris Författare: Annie Johansson & Louise Åberg Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Institution: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Introduktion: I början av våren 2020 spred sig viruset covid-19 över hela världen. LÄS MER