Sökning: "Financial differences"

Visar resultat 1 - 5 av 941 uppsatser innehållade orden Financial differences.

 1. 1. FÖRBÄTTRAD JÄMFÖRBARHET MELLAN FÖRETAGS HÅLLBARHETSRAPPORTER? En effektstudie av direktivet 2014/95/EU på större svenska företag inom gruvindustrin och telekommunikationsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; jämförbarhet; hållbarhetsredovisning; voluntary disclosure theory; obligatorisk rapportering; större företag; gruvindustrin; telekommunikationsbranschen;

  Sammanfattning : The interest in non-financial reporting and environmental impact has increased amongstakeholders. As an intervention, the EU Directive 2014/95/EU, also known as the nonfinancialreporting directive, was implemented in 2017. LÄS MER

 2. 2. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 3. 3. Betalvägg eller icke betalvägg – det är frågan : En kvalitativ studie av vilket slags innehåll som Aftonbladet och Expressen valt att lägga   bakom betalvägg under coronapandemin 2020.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sarah Lindén; Hedda Ottestam; [2021]
  Nyckelord :paywall; qualitative text analysis; COVID-19; media logic; news value; news selection;

  Sammanfattning : Paywalls have quickly become a large part of the media industry and are constantly evolving. Most news media today use a form of paywall to be able to earn revenue off their content. LÄS MER

 4. 4. De kort- och långsiktiga konsekvenserna av den kortsiktiga coronapolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Solberg; Filippa Lövgren; [2021]
  Nyckelord :corona; makroekonomi; tillväxt; kris; krisåtgärd; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, and the household debt ratio. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för personer med samsjuklighet : En scopingstudie om samverkan mellan professionella i hälso- och sjukvårdens psykiatri- och missbruksvård samt socialtjänstens missbruksvård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Björnberg; Felicia Östlund; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; comorbidity; substance abuse care; psychiatric care; substance abuse; mental illness; integrated care.; Samverkan; samsjuklighet; missbruksvård; psykiatrisk vård; missbruk; psykisk ohälsa; integrerad vård.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har vart att granska litteratur om samverkan kring personer med samsjuklighet samt beskriva vilka hinder och framgångsfaktorer som presenteras. Metod: Föreliggande studie har genomförts med hjälp av en scopingmetodik som resulterade i 15 studier som har granskats. LÄS MER