Sökning: "Financial innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden Financial innovation.

 1. 1. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER

 2. 2. Balansoptimering av monteringslina med mixade produkter : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dana Al-Said; [2021]
  Nyckelord :Line balancing; manual assembly; balancing loss; mixed products; mixed-model assembly; Line balancing; manuell montering; balanseringsförluster; mixed products; mixed-model assembly line.;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis which handles a balancing problem in a manual assembly line for mixed models. Many product variations that are assembled in an assembly line have different cycle times in each operation in the process. The products that are assembled in the line have also large variations in their lead times. LÄS MER

 3. 3. Identifying the different viewpoints and key elements of digital transformation

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathias Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Digital Transformation; Digital Transformation Strategy;

  Sammanfattning : The saturation of markets due to globalization has caused a need for digital evolution of organizations to generate innovative manufacturing practices to assure sustained competitive capabilities. Even though technological capabilities have the impact to generate competitive capabilities strategic implementation is a must for optimal performance. LÄS MER

 4. 4. Effective inventory management in the automotive industry, a literature study.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mohamed Saliji; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The automotive industry is characterized by the importance of its inventories and the diversity of these inventories. They are strategic key factors to ensure a short time to market. The effective management of such an important asset is vital to ensure the high competitiveness of car manufacturers. LÄS MER

 5. 5. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER