Sökning: "Financial literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Financial literacy.

 1. 1. How Online Stock Trading Learning Platforms Can Contribute To Financial Literacy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Lean UX Development; Minimum Viable Product; Financial Literacy; Stock Market Trading; Stock Market Learning;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that investment knowledge and motivation increases when students in a school setting have access to a stock trading learning platform.  This thesis aims to further investigate if a stand-alone online stock trading learning platform, on its own, can help non stock investors understand financial literacy concepts. LÄS MER

 2. 2. Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering? : en kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Elin Jonasson; Axel Magnusson Björk; [2021]
  Nyckelord :Investering; financial literacy; finansiell förmåga; lån; lantbrukare; bank; finansiering; Investment; financial literacy; loan; farmer; bank; financing;

  Sammanfattning : För att bibehålla eller öka livsmedelsproduktionen i Sverige behövs investeringar och möjlighet till utveckling för lantbruksföretag. Vidare är branschen kapitalintensiv och möjligheter till finansiering behövs, något som kan upplevas som svårt att få. LÄS MER

 3. 3. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Gender Differences in Financial Literacy and Wealth in Europe

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Bushra Ahmed; Madhav Mittal; [2021]
  Nyckelord :Financial literacy; Gender wealth gap;

  Sammanfattning : This paper examines the differences in financial literacy between women and men, and its effect on their financial wealth accumulation. We use the data provided by The Household Finance and Consumption Survey (HFCS) under the guidance of The European Central Bank (ECB) and The Household Finance and Consumption Network (HFCN). LÄS MER

 5. 5. Social Media's Influence on Investment Decisions : A qualitative study based on an individual’s financial literacy

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Pettersson; Lucas Chapman; [2021]
  Nyckelord :Social Media; Investment Decisions; Financial Literacy; Risk Tolerance;

  Sammanfattning : With the current technological trends pointing to people having more capabilities to independently manage their financial future, the financial knowledge a person possesses will become evermore essential to create a sustainable financial future. Simultaneously, the growth of social media platforms and users have substantially increased over the past ten years, which has allowed people to find and create countless types of content. LÄS MER